http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

   

 

Druki do pobrania

 

 

Lp

OPIS

 1.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Do pobrania:
Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie w/w warunków.

pobierz

pobierz

 2.

Wniosek o wydanie zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków tzw. promesa. Niezbędna np. do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub do celów związanych z podziałem działki.

pobierz

pobierz

 3.

Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego.

pobierz

pobierz

 4.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

pobierz

pobierz

 5.

Informacja dotycząca odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – dotyczy osób prawnych.

pobierz

pobierz

 6.

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż podwodomierza do naliczania wody użytej do podlewania ogrodu.

pobierz

pobierz

 7.

Informacja dotycząca montażu podwodomierza oraz zasady rozliczania zużycia wody. 

pobierz

 8.

Wniosek - zgoda na obciążenie rachunku.

pobierz

pobierz

 9. Instrukcja - polecenie zapłaty.

pobierz

10. Wniosek - zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia (ekspertyzy wodomierza). pobierz pobierz
11. Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. pobierz pobierz
12. Arkusz zgłoszeniowy. pobierz pobierz
13. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków. pobierz pobierz
14. Wniosek o rozdział instalacji wodociągowej. pobierz pobierz
15. Propozycja formularza rachunku za wykup sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej pobierz pobierz
16. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy. pobierz pobierz

 

PWiK   BOK