http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z usługi - Polecenie Zapłaty. Jest to prosta,bezpieczna i szybka forma regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu Państwa rachunku bankowego kwotami zobowiązań, wynikających z faktur wystawianych przez PWiK Sp. z o. o. za świadczone usługi.


Więcej informacji o Poleceniu Zapłaty na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO USŁUGI / ZREZYGNOWAĆ Z USŁUGI ?

Należy wypełnić druk "Zgoda na obciążenie rachunku" / „Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku" w dwóch egzemplarzach. Druki wniosku należy podpisać zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.

W przeciwnym razie bank może odmówić realizacji bądź cofnięcia "Polecenia zapłaty".

Oba egzemplarze druku należy przesłać na adres PWiK - ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z dopiskiem"Polecenie zapłaty", lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta przy ul.Śląskiej 95.
W przypadku przesłania jednego egzemplarza druku zgody bądź cofnięcia polecenie zapłaty usługa nie zostanie – odpowiednio : uruchomiona bądź wycofana.

Niezbędne druki do pobrania.

 

PWiK   BOK