http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 


1. UCHWAŁA NR IV/18/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - tekst jednolity

 
2. UCHWAŁA NR XIII/66/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
Zmiany z dnia 30 listopada 2020 r. - tekst jednolity

 

PWiK  BOK