http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

Fundusze unijne

 

Projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” o wartości 1 591 620,00 PLN i kwotą dofinansowania
1 099 900,00PLN.

Przeczytaj informacje o projekcie.

 

 

 

Projekt „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. o wartości 66 041 886,38PLN netto, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 42 101 702,57PLN.

 

Przeczytaj informacje o projekcie

 

PWiK