http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

Fundusze unijne:

 

Projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” o wartości 1 591 620,00 PLN i kwotą dofinansowania 1 099 900,00PLN.

 

Przeczytaj informacje o projekcie.

 

 

Projekt „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. o wartości 66 041 886,38PLN netto, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 42 101 702,57PLN.

 

Przeczytaj informacje o projekcie

 

 

Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.” o wartości 12 948 800,00 zł netto.Wkład własny: 4 693 940,00 zł netto, wartośc dofinasnsowania ze srodków POIiŚ: 8 254 860,00 zł.

 

Przeczytaj informacje o projekcie

 

PWiK