http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

   

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.
podpisał umowę na realizację projektu z dofinansowaniem UE:

 

 

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp”.

 

W dniu 29 lipca 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dla Osi Priorytetowej 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na podstawie podpisanej umowy zrealizuje projekt pt. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp”. o wartości 1 591 620,00 PLN i kwotą dofinansowania 1 099 900,00PLN.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obsługującym mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz gmin Kłodawa, Deszczno, Lubiszyn, Santok i Bogdaniec. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. dla obywateli i podmiotów gospodarczych.

 

System umożliwi m.in. centralne zarządzanie bazą danych GIS, analizy oraz zbieranie informacji o awarii, pracach planowych; sprawną wymianę danych w ramach przedsiębiorstwa oraz z instytucjami zewnętrznymi; usprawnienie procesów decyzyjnych. System udostępnieni na zewnątrz m.in. e-prezentację elementów kluczowych armatury (hydranty ppoż.) dla administracji publicznej, straży pożarnej, policji etc., wizualizacja aktualnych i planowanych przerw w dostawie wody z możliwością sprawdzenia stanu prac, możliwość zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w działaniu sieci, stanu wodomierzy, kradzieży wody etc.

 

Podpisanie umowy na GIS w PWIK Sp. z o.o.

 

 

autor zdjęcia: Rafał Koźlik

 

 

Opracował: Rafał Koźlik

   
  PWiK