http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

     

 

 

 

 

 

INWESTYCJE

ROK 2017

ROK 2016

▪ PLAN WIELOLETNI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PWiK Sp. z o.o. w GORZOWIE WLKP

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

NAZWA ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY

KONTYNUACJA ZADAŃ Z 2016 r.

1.

Zakup i montaż i oraz wpięcie w system AKPiA nowych urządzeń pomiarowych oraz rozbudowa Centralnej Dyspozytorni w zakresie wykonania pełnej wizualizacji części ściekowej Oczyszczalni i ujednolicenie systemu SCADA *

2.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej i Walczaka *

3.

Wymiana sieci wodociągowej DN500 oraz DN80 w ul. Cichońskiego od ul. Teatralnej do ul. Spichrzowej w Gorzowie Wlkp.

4.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jutowej oraz Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

5.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Osiedle Poznańskie ul. Brzozowa nr dz. 137/6

6.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Sulęcińskiej od ul. Wspólnej do Zielenieckiej

7.

Wykonanie projektu adaptacji wyłączonego z eksploatacji obiektu unieszkodliwiania osadów na garaże wielostanowiskowe dla maszyn obsługujących węzeł odwadniania osadu wraz z parkingiem i utwardzeniem terenu przed nowym garażem oraz projekt rozbiórki pozostałych obiektów

8.

Zmiana lokalizacji punktu zlewnego i wykonanie nowej stacji hydroforowej, w celu dostosowania układu zasilania w wodę uzdatnioną do obiektów powstałych w wyniku modernizacji i przebudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

9.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø90 w ul. Lipowa i ul. Słowackiego w m. Łupowo gm. Bogdaniec dł. 430 m

10.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Kostrzyńskiej dł. 450

11.

Wykonanie projektu wymiany rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice

12.

Wykonanie projektu wymiany przewodu wodociągowego w ulicy Gwiaździstej

13.

Wykonanie projektu wymiany sieci wodociagowej w ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej

14.

Wykonanie projektu sieci wodociągowej Baczyna - Racław

15.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rurociągu magistralnego i budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. ***

16.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Janczewie - droga wojewódzka nr 158

17.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. ***

18.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø160 dł. 290 mb wraz z komorami połączeniowymi w Czechowie

19.

Wykonanie dokumentacji projektowej na zasilanie linią kablową NN Hydroforni Łupowo ul. Słowackiego i Przepompowni ścieków PS-8 w Łupowie ul. Słowackiego z Głównej Stacji Transformatorowej Oczyszczalni Ścieków "GOŚ-ka" w Gorzowie Wlkp.

20.

Dostawa i montaż dmuchaw technologicznych  *

21.

Wykonanie odwiertu otworu zastępczego nr 13/d i likwidacja studni nr 13/c na ujęciu SUW Centralny oraz wykonanie odwiertu otworu zastępczego nr X/4 i likwidacji studni nr X/3 na ujęciu SUW Kłodawa

22.

Wykonanie dokumentacji projektowej w Gorzowie Wlkp. (Wylotowa) oraz gminach Deszczno i Santok

23.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielnej w Gorzowie Wlkp.

24.

Termomodernizacja SUW Siedlice

PRODUKCJA WODY

1.

Projekt na odwierty zastępcze studni nr 21,22,26 SUW Siedlice wraz z opracowaniem oceny środowiskowej

2.

Projekt na odwierty zastępcze studni nr 5a i 12 SUW Kłodawa wraz z opracowaniem oceny środowiskowej

3.

Projekt na odwierty zastępcze studni nr 12 SUW Centralny wraz z opracowaniem oceny środowiskowej

4.

wykonanie dokumentacji projektowej dla wymiany rurociągów DN600 SUW Siedlice i rurociągu AC SUW Kłodawa

5.

Projekt podłaczenia kanalizacji SUW Siedlice z systemem kanalizacji sanitarnej w ulicy Wylotowej

6.

Modernizacja systemu sterowania zestawu hydroforowego SUW Kłodawa poprzez wymianę sterowników  zestawu hydroforowego (system kroczący)

7.

SUW Siedlice - wymiana rurociagu DN 600  zbiornik wody czystej - budynek filtrów

8.

SUW Siedlice - wymiana rurociagu DN600 budynek napowietrzania - budynek filtrów ( do nowych rozdzielaczy)

9.

SUW Kłodawa - wymiana rurociągu wody surowej azesto- cement  ze studni 12

10.

Wymiana rurociagów stalowych na rury k/o wraz z armatura  w stacji pomp Pegaz wraz z wymianą sterowników

11.

Wykonanie instalacji kontroli stanu poziomu zwierciadeł duynamicznych i statycznych w studniach ujęciowych wraz z przekazem oraz wykonanie przekazu wskazań wodomierzy studziennych SUW Kłodawa

12.

Wykonanie wygrodzenia odstojnika popłuczyn SUW Kłodawa

13.

Motaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp. **

ZAOPATRZENIE W WODĘ

1.

Modernizacja przyłączy wodociągowych i przebudowy sieci wynikające z aktualnych potrzeb

2.

Zabudowa reduktorów ciśnienia i przepływomierzy

3.

Wymiana sieci wodociągowej DN400 w ul. Sikorskiego (wspólnie z UM)

4.

Wymiana sieci wodociągowej DN600 w ul. Kobylogórskiej

5.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Małorolnych

6.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Okrzei

7.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Drzymały od ul. Jagiełły do ul. Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp.

8.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. 30-Stycznia w Gorzowie Wlkp.

9.

Przebudowa rurociągu magistralnego w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. (stary rurociąg do likwidacji) ****

10.

Przebudowa sieci wodociągowej w Janczewie dr wojewódzka 158 (stary rurociąg do likwidacji)

11.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ludowej w Gorzowie Wlkp.

12.

Budowa sieci wodociągowej w  ul. Niwickiej w Gorzowie Wlkp.

13.

Projekt wymiany sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju

14.

Projekt wymiany rurociągu przesyłowego i magistralnego w ul. Piłsudskiego od ul. Górczyńskiej do stacji pomp Piłsudskiego

15.

Projekt wymiany i przebudowy przyłączy wodociagowych w ul. Lipowej w Chwalęcicach (od ul. Partyzantów do Gorzowa Wlkp.) oraz budowę sieci kanalizacji tłocznej fi160 mm dł 900 mb w Chwalęcicach (odcinek od PS4 ul Rzeczna do Os. Marzeń w Kłodawie) wraz z przebudową przepompowni ścieków

16.

Projekt wymiany sieci magistralnej DN 400 od stacji pomp Piłsudskiego do Walczaka

17.

Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Armii Ludowej w Gorzowie Wlkp.

18.

Projekt Wymiany sieci wodociągowej w ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp.

19.

Projekt Wymiany sieci w ulicy Okrzei w Gorzowie Wlkp.

20.

Modernizacja systemu monitoringu  na obiekcie przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp. (system kamer, archiwizacja wideo)

21.

Modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy - zakup około 2100 sztuk nakładek na wodomierze

22.

Zakup transformatorów 15/0,4 kW 250 KVA - 2 szt.

23.

Monitoring sieci wod-kan - kontynuacja rozbudowy systemu

24.

Projekt wymiany rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego)

25.

Projekt zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z m. Wysoka

26.

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Lipowej w Gorzwie Wlkp. (wspólnie z UM)

27.

Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w m. Glinik ul. Kolonijna

28.

Zabudowa kontenera samochodu dostawczego

ODBIÓR ŚCIEKÓW
1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø160 wraz z komorami połączeniowymi w Czechowie

2.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø200 dł. 166 mb,  ø300 dł. 74 mb  w ul. Warskiego w Gorzowie Wlkp.

3.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. w ramach dofinansowania ze środków UE **

4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej **

5.

Przebudowa rurociągu magistralnego i budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. (stary rurociąg do likwidacji) ****

6.

Zakup kamery inspekcyjnej do kanalizacji sanitarnej

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1.

Dostawa i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem

2.

Dostawa i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów)

3.

Modernizacja kotłowni technologicznej (kocioł, rozdzielacz, sprzęgło, pompy, armatura i AKPiA),

4.

Zakup pomp piasku (2 kpl) i ścieków lokalnych (2 kpl),

5.

Wykonanie projekt modernizacji zagęszczacza grawitacyjnego i instalacji wód nadosadowych, Wykonanie projektu modernizacji kotłowni technologicznej (kocioł, rozdzielacz, sprzęgło, pompy, armatura i AKPiA)

6.

Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego magazynu osadu

7.

Projekt i realizcja zadania "Dostawa i montaż zbiornika z tworzywa sztucznego wraz z wanną oraz układem dozowania środków chemicznych"

8.

Zakup i montaż wagi samochodowej do 60 ton

INNE
1.

System komunikacji radiowej PWiK

2.

Zakup  pehametru  z elektrodą do pomiaru pH

3.

Wyposażenie biura jednostki GIS

4.

Wykupy i porozumienia (w tym budowa sieci wodociągowej w m. Ulim w porozumieniu z gminą Deszczno)

5.

GIS

6.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

ZAKUPY

1.

Zakup sprzętu : przenośny zestaw do dezynfekcji interwencyjnej wraz z agregatem prądotwórczym - 1kpl. ( 15,0 tys. zł),stacjonarny analizator zawartości Cl2  SP Łupowo SP (40,0 tys  zł), mętnościomierz stacjonarny SP Łupowo,(20,0 tys. zł)

2.

Zakup krzeseł i stołów do Sali konferencyjnej przy ul. Śląskiej

3.

Zakup 7 szt. latarek dla TW

4.

Zakup 4 stacji dozujących FEROX

5.

Zakup 2 filtrów antyodorowych wraz z wentylatorem

6.

Zakup filtrów antyodorowych podwłazowych i kominkowych

7.

zakup pomp zatapialnych do przepompowni ścieków

8.

Zakup zamrażarki do rur

ZADANIA REZERWOWE

1.

Wymiana rurociagów stalowych na rury k/o wraz z armatura  w budynku pomp SUW Centralny (do skoordynowania z projektem wymiany zewnetrznych rurociagów )

2.

Projekt wymiany rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego)

3.

Zakup samochodu do obsługi obiektów TP w zaopatrzeniu w środki chemiczne i obsługę obiektów

4.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø200 dł. 2930 mb na os. Dolinki (ul. Pułaskiego, Okólna, Poniatowskiego, Berlinga, Bema, Zamenhofa, Zubrzyckiego

5.

Wymiana dysków napowietrzających (gum) oraz wzmocnienie rusztów napowietrzających

6.

Zakup samochodu dostawczego dla oczyszczalni ścieków

7.

Dostawa i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie tlenowej (9 kompletów)

8.

Rozbiórka nieczynnych obiektów części osadowej wraz z kominem oraz podziemnym zbiornikiem wody

9.

Zakup pojazdu typu MELEX

10.

Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego magazynu osadu

11.

Wykonanie projektu budowy nowego miejsca tymczasowego magazynowania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków

12.

Wykonanie projektu modernizacji nieczynnych obiektów części osadowej

13.

Projekt wymiany sieci wodociagowej w ramach remontów dróg realizowanych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016r - projektowanie

14.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.

15.

Budowa rurociągu wodociągowego Baczyna-Racław

16.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej (wspólnie z UM)

17.

Remont lub zakup beczki ascenizacyjnej dla TW

18.

Zakup samochodu osobowego typu VAN dla TK

19.

Zakup wycinarki do asfaltu

20.

Zakup agregatu prądotwórczego 5,5 kW

21.

Zakup wiertarki udarowej i szlifierki kątowe

22.

Zakup 4 szt. trójnogów o udźwigu min. 300 kg

23.

Zakup korków pneumatycznych dla średnic Ø200-400

24.

Zakup zawiesi szczękowych do kręgów betonowych

25.

Zakup znaków drogowych z podstawami

26.

Zakup regałów metalowych

27.

Zakup lamp zmierzchowych

28.

Zakup kosy spalinowej

29.

Zakup węża ssawnego Ø110, dł. 100 m

30.

Zakup węża ciśnieniowego Ø25, dł. 120 m, 250 bar - 2 szt.

31.

Zakup węża ciśnieniowego Ø32, dł. 120 m, 250 bar - 2 szt.

 

* Inwestycje, których realizacja przy wkładzie własnym w 2017 r. planowana jest w ramach Projektu „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. w Gorzowie Wlkp.”

** Inwestycje, których realizacja w 2017 r.planowana jest ze środków UE w ramach Projektu „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. w Gorzowie Wlkp.”

*** Inwestycje, których realizacja przy wkładzie własnym w 2017 r.planowania jest w ramach Projektu, o dofinansowanie którego PWiK podejmuje próby w ramach konkursu o dofinansowanie nr POIiŚ.2.3/3/2016 (luty 2017)órych realizacja przy wkładzie własnym w 2017 r.planowania jest w ramach Projektu, o dofinansowanie którego PWiK podejmuje próby w ramach konkursu o dofinansowanie nr POIiŚ.2.3/3/2016 (luty 2017)

**** Inwestycje, których realizacja w 2017 r.planowania jest ze środków UE w ramach Projektu, o dofinansowanie którego PWiK podejmuje próby w ramach konkursu o dofinansowanie nr POIiŚ.2.3/3/2016 (luty 2017)

   
  PWiK