http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

     

 

 

 

 

 

INWESTYCJE

ROK 2020

ROK 2019

▪ PLAN WIELOLETNI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PWiK Sp. z o.o. w GORZOWIE WLKP

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU
NAZWA ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
KONTYNUACJA ZADAŃ Z 2018 r.
1 Projekt na odwierty zastępcze studni nr 21,22,26 SUW Siedlice, studni nr 5a i 12 SUW Kłodawa , studni nr 12 SUW Centralny wraz z opracowaniem oceny środowiskowej - nadzór autorski
2 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku SUW Maszewo - nadzór autorski 
3 Wykonanie dokumentacji projektowej dla wymiany rurociągów DN600 SUW Siedlice i rurociągu AC SUW Kłodawa - nadzór autorski
4 Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych na odwiert i likwidację studni nr 4 oraz studni nr 6 na ujęciu SUW Centralny
5 Wykonanie projektu wymiany rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice - nadzór autorski
6 Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej w ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej - nadzór autorski
7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rurociągu magistralnego i budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.
8 Projekt wymiany sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju - nadzór autorski
9 Projekt wymiany rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego)
10 Projekt zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z m. Wysoka - nadzór autorski
11 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp. - nadzór autorski
12 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i Korcza w Gorzowie Wlkp. - nadzór autorski
13 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.- nadzór autorski
14 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Krętej w Gorzowie Wlkp. - nadzór autorski
15 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej - nadzór autorski
16 Projekt uporządkowania systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej -nadzór autorski
17 Projekt budowy sieci wodociągowej Marwice Kolonia - Lubno
18 Projekt dyspozytorni na terenie SUW Centralny
19 Wykonanie dokumentacji projektowej w Gorzowie Wlkp. (Wylotowa) oraz gminach Deszczno i Santok - nadzór autorski
20 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.
21 Projekt podłaczenia kanalizacji SUW Siedlice z systemem kanalizacji sanitarnej w ulicy Wylotowej - nadzór autorski
22 Projekt rozbudowy kanalizacji w rejonie ul. Granicznej
23 Wykonanie projektu adaptacji wyłączonego z eksploatacji obiektu unieszkodliwiania osadów na garaże wielostanowiskowe dla maszyn obsługujących węzeł odwadniania osadu wraz z parkingiem i utwardzeniem terenu przed nowym garażem oraz projekt rozbiórki pozostałych obiektów - nadzór autorski
24 Wykonanie odwiertów zastępczych studni nr 12/4 oraz likwidacja studni nr 12c na SUW Centralny
25 Wymiana sieci wodociągowej DN400 w ul. Sikorskiego (porozumienie z UM)
26 Przebudowa sieci w ramach inwestycji przebudowy DK 22 (porozumienie z UM)
27 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego (porozumienie z UM)
28 Budowa rurociągu przesyłowego - zasilanie w wodę m. Wysoka w gm. Lubiszyn
29 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach w gm. Deszczno (ok.2,4 km)
30 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. w ramach dofinansowania ze środków UE
31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w ramach dofinansowania ze środków UE
32 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (porozumienie z UM)
33 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kostrzyńskiej
34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka
35 Budowa rurociągu przesyłowego - odbiór ścieków z m. Wysoka w gm. Lubiszyn
36 Dostawa samochodu specjalistycznego ze środków UE
37 Monitoring sieci wod-kan - kontynuacja rozbudowy systemu 2018 rok
pPRODUKCJA WODY
1 Projekt modernizacji stacji pomp Ursus, Łupowo, Pegaz
2 Odwiert studni Va/2 wraz z wykonaniem obudowy i wyposażeniem studni w armaturę, urządzenia pomiarowe oraz likwidacja studni Va/1 - ujęcie wody dla SUW Kłodawa
3 Wymiana rurociagu wody surowej azbesto- cement ze studni nr 12 do SUW Kłodawa
4 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na SUW Siedlice
5 Budowa dróg dojazdowych do stacji pomp i zasuw w Parku Siemiradzkiego
6 Zakup i montaż urządzeń umożliwających pełną kontrolę pracy pomp ciepła SUW Siedlice online przez serwis oraz przez dyspozytorów PWiK Sp. z o.o. poprzez włączenie wyprowadzanych sygnałów do systemu SCADA
p ZAOPATRZENIE W WODĘ
1 Modernizacja przyłączy wodociągowych i przebudowy sieci, wynikające z aktualnych potrzeb oraz zabudowa reduktorów cićnienia oraz przepływomierzy
2 Modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy - zakup nakładek na wodomierze
3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
4 Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej
5 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Żwirowej i Błotnej
6 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej w rejonie przystanku tramwajowego
7 Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.
8 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego (porozumienie z UM).
9 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej
10 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej
11 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM).
12 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Gorzowie Wlkp.
13 Dyspozytornia przy SUW Centralny
14 Budowa sieci wodociągowej Marwice Kolonia - Lubno
15 Budowa sieci wodociągowej w m. Karnin, Osiedle nad Rozlewiskiem
16 Budowa sieci wodociągowej w Baczynie
17 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza
18 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
p ODBIÓR ŚCIEKÓW
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach dofinansownia ze środków UE
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karnin, Osiedle Nad Rozlewiskiem
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Baczynie
5 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN1200 i DN1450 od ul. Metalowców do ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp. - projekt i realizacja
6 Modernizacja systemu pompowania ścieków w CPŚ wraz z przebudową stacji energetycznej
7 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN300 mm w skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Chrobrego, dł. 75mb
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej w Gorzowie Wlkp.
9 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego Gorzowie Wlkp.
10 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza
11 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Wylotowej dz. nr 207/9
12 Opracowanie projektu na zagopodarowanie terenu Stacji pomp Górczyn przy ul. Piłsudskiego 10 w zakresie infrastruktury magazynowej - boksy na materiały sypkie związane z produkcja wody i zapewnieniem właściwej dystrybucji wody
13 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu CPŚ z budową stanowiska odbioru odpadów i czyszczenia pojazdów specjalistycznych
p OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1 Projekt przebudowy i modernizacji obieków oczyszczalni ścieków
2 Dostawa i montaż mieszadeł wolnoobrotowych oraz mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej - do reaktora biologicznego nr 1, 2, 3
3 Wykonanie rozbudowy istniejącego magazynu osadu
4 Projekt wykonania światłowodu od ul. Kostrzyńskiej do oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.
5 Dostawa i montaż tablicy synoptycznej w dyspozytorni części osadowej dla TS
p INNE
1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2 Migracja systemu ERP Egeria do nowej wersji
3 Sprzęt komputerowy do materiałów niejawnych
4 Zakup aplikacji do importu oraz eksportu danych w formacie GML zgodnego ze strukturą BDOT500 oraz GESUT oraz aplikacji do przeprowadzania przeglądów zasów, odpowietrzników, zaworów w systemie mobilnym GIS
5 Projekt montażu klimatyzacji w budynku PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ul. Śląskiej
6 Wykupy i porozumienia
p ZAKUPY
1 Zakup 2 pojazdów dla pogotowania Wod-Kan
2 Zakup pomp głębinowych i tłocznych dla TP
3 Zakup urządzeń do pomiaru poziomu luster wody w studniach głębinowych na ujęciach wody PWiK Sp. z o.o.
4 Zakup 4 sztuk przepustnic DN 200 z napędem regulacyjnym wraz z podaniem sygłału z sond hydrostatycznych wskazujących poziom lustra wody w poszczególnych filtrach SUW Centralny
5 Dostawa czujnika do pomiaru stężenia gazów H2S
6 Dostawa trójnoga do udźwigu min. 300 kg – 4 szt.
7 Dostawa pomp zatapialnych do ścieków
8 Dostawa dysz ciśnieniowych
9 Dostawa węża ciśnieniowego DN25 z zakuciami 1 cal, dł. 120 m, 250 bar – 3 szt.
10 Dostawa obudowy wykopów
11 Zakup pompy „szlamowej” z silnikiem spalinowym dla TS
12 Zakup suszarki laboratoryjnej z wzorcowaniem w 5 pkt. w 105°C
13 Leje poj. 100 ml do próżniowego zestawu filtracyjnego Sartorius – 3 szt.
14 Stoły konferencyjne składane (10 szt.) wraz z krzesłami (50 szt.) dla oczyszczalni ścieków
15 Dostawa kamery do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych dla większych średnic DN600 - DN1500
 
   
  PWiK