http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

     

 

 

 

 

 

INWESTYCJE

ROK 2021

ROK 2020

▪ PLAN WIELOLETNI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PWiK Sp. z o.o. w GORZOWIE WLKP

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU
NAZWA ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
KONTYNUACJA ZADAŃ Z 2019 r.
1 Projekt na odwierty zastępcze studni nr 21,22,26 SUW Siedlice, studni nr 5a i 12 SUW Kłodawa , studni nr 12 SUW Centralny wraz z opracowaniem oceny środowiskowej - nadzór autorski
2 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku SUW Maszewo - nadzór autorski 
3 Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych na odwiert i likwidację studni nr 4 oraz studni nr 6 na ujęciu SUW Centralny
4 Wykonanie projektu wymiany rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice - nadzór autorski
5 Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej w ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej - nadzór autorski
6 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rurociągu magistralnego i budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. - nadzór autorski
7 Projekt wymiany sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju - nadzór autorski
8 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i Korcza w Gorzowie Wlkp. - nadzór autorski
9 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.- nadzór autorski
10 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej - nadzór autorski
11 Projekt uporządkowania systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej - nadzór autorski
12 Projekt budowy sieci wodociągowej Marwice Kolonia - Lubno - nadzór autorski
13 Projekt dyspozytorni na terenie SUW Centralny - nadzór autorski
14 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. - nadzór autorski
15 Projekt podłaczenia kanalizacji SUW Siedlice z systemem kanalizacji sanitarnej w ulicy Wylotowej - nadzór autorski
16 Projekt rozbudowy kanalizacji w rejonie ul. Granicznej - nadzór autorski
17 Wykonanie projektu adaptacji wyłączonego z eksploatacji obiektu unieszkodliwiania osadów na garaże wielostanowiskowe dla maszyn obsługujących węzeł odwadniania osadu wraz z parkingiem i utwardzeniem terenu przed nowym garażem oraz projekt rozbiórki pozostałych obiektów - nadzór autorski
18 Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego magazynu osadu - nadzór autorski
19 Projekt modernizacji stacji pomp Ursus, Łupowo, Pegaz
20 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp.
21 Projekt wymiany rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego)
22 Projekt sieci wodociągowej w ul. Kukułczej w Gorzowie Wlkp.
23 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich
24 Projekt wymiany sieci wodociągowej od stacji pomp w ul. Piłsudskiego do ul. Walczaka
25 Projekt przebudowy i modernizacji obieków oczyszczalni ścieków
26 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej w rejonie przystanku tramwajowego
27 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Żwirowej i Błotnej
28 Wymiana sieci wodociągowej DN400 w ul. Sikorskiego (porozumienie z UM)
29 Przebudowa sieci w ramach inwestycji przebudowy DK 22 (porozumienie z UM)
30 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na SUW Siedlice
31 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
32 Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej
33 Odwiert studni Va/2 wraz z wykonaniem obudowy i wyposażeniem studni w armaturę, urządzenia pomiarowe oraz likwidacja studni Va/1 - ujęcie wody dla SUW Kłodawa
34 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
35 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
36 Rozbudowa systemu zintegrowanego SCADA oraz remont dyspozytorni przy SUW Centralny
37 Budowa sieci wodociągowej w m. Karnin, Osiedle nad Rozlewiskiem
38 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza
39 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i ul. Korcza w Gorzowie Wlkp.
40 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej na odcinku od wys. ul. Żwirowej 5k do wys. ul. Kamiennej
41 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach dofinansownia ze środków UE
42 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
43 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karnin, Osiedle nad Rozlewiskiem
44 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej w Gorzowie Wlkp
45 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
46 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza
47 Wykonanie rozbudowy istniejącego magazynu osadu
48 Modernizacja systemu pompowania ścieków w CPŚ wraz z przebudową stacji energetycznej
49 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (porozumienie z UM)
50 Migracja systemu ERP Egeria do nowej wersji
51 Projekt montażu klimatyzacji w budynku PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ul. Śląskiej
52 Zakup aplikacji do importu oraz eksportu danych w formacie GML zgodnego ze strukturą BDOT500 oraz GESUT oraz aplikacji do przeprowadzania przeglądów zasów, odpowietrzników, zaworów w systemie mobilnym GIS
pPRODUKCJA WODY
1 Projekt wymiany rurociągu na ujęciu Siedlice nitka nr 1 i 2 (stary stal i żeliwo) wraz z węzłem zasów od przeprawy promowej do stawku przy Kozickim, około 2x1100 m
2 Projekt wymiany rurociągu wody do płukania filtrów DN 400 na terenie SUW Siedlice od pompowni IIo do budynku filtrów z przejściem szczelnym do budynków i wymianą przepustnic
3 Zagopodarowanie terenu Stacji Pomp Górczyn w zakresie infrastruktury magazynowej - boksy na materiały sypkie związane z produkcją wody i zapewnieniem właściwej dystrybucji wody
4 Likwidacja odwiertu studni 21/2, 22/2 i 26/2 oraz wykonanie odwiertu studni 21/3, 22/3 i 26/3 ujęcie Siedlice
5 Nadzór geologiczny - przygotowanie warunków postępowania przetargowego na odwiert studni 21/2, 22/2 i 26/2 SUW Siedlice i studni 4a SUW Centralny oraz nadzór nad realizacją robót związanych z odwiertem
6 Odwiert studni 6a wraz z wykonaniem obudowy i wyposażeniem studni w armaturę, urządzenia pomiarowe oraz likwidacja studni 6/2 - ujęcie wody dla SUW Centralny
7 Odwiert studni 4a wraz z wykonaniem obudowy i wyposażeniem studni w armaturę, urządzenia pomiarowe oraz likwidacja studni 4/2 - ujęcie wody dla SUW Centralny
8 Wykonanie odwiertów zastępczych studni nr XII/4, likwidacja studni XII/3 ujęcie SUW Kłodawa
9 Wymiana rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice
10 Modernizacja SUW Maszewo
p ZAOPATRZENIE W WODĘ
1 Modernizacja przyłączy wodociągowych i przebudowy sieci, wynikające z aktualnych potrzeb oraz zabudowa reduktorów cićnienia oraz przepływomierzy
2 Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.
3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej
4 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej
5 Budowa sieci wodociągowej Marwice Kolonia - Lubno
6 Przebudowa rurociągu magistralnego w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.
7 Wymiana sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju
8 Budowa sieci wodociągowej w Janczewie
9 Budowa sieci wodociągowej w gminie Deszczno
10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza
11 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp. (porozumienie z UM)
12 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Gorzowie Wlkp.
13 Projekt przebudowy komór na rurociągu magistralnym DN 1000
p ODBIÓR ŚCIEKÓW
1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.
2 Przebudowa studni kanalizacyjnej na sieci sanitarnej DN400 mm w ul. Warszawskiej
3 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 mm w ul. Kazimierza Wielkiego, dł. 1006,7mb
4 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizcji sanitarnej w ul. Kasprzaka -I etap
5 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i adaptacji pomieszczeń budynku socjalno-biurowego CPŚ przy ul. Sikorskiego 67 (I Etap – Inwentaryzacja+Kocepcja)
6 Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej DN1200 i DN1450 od ul. Metalowców do ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp.
7 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu CPŚ z budową stanowiska odbioru odpadów i czyszczenia pojazdów specjalistycznych
p OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1 Rozbiórka nieczynnych obiektów części niskiej (socjalnej) i wysokiej budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów.
2 Przebudowa budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów na budynek garażowy – magazynowy.
3 Rekultywacja składowisk S1 i S2
p INWESTORSKIE
1 Nadzory inwestorskie nad zadaniami PWiK
p INNE
1 Zakup/ aktualizacja licencji systemu monitoringu i sterownia procesami technologicznymi (SCADA) do dyspozytorni Kosynierów Gdyńskich
2 Monitoring sieci wod-kan
3 Wykupy i porozumienia
p ZAKUPY
1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2 Wyposażenie labolatorium w sprzęt specjalistyczny
3 Dostawa wyposażenia dyspozytorni
4 Dostawa maszyny do przecisku rur
5 Dostawa barier i siatek do zabezpieczania prac drogowych dla TW i TK
6 Lokalizator magnetyczny
7 Zestaw hydrofonów (hydrantowych) do lokalizacji wycieków.
8 Dostawa lokalizatora kabli
9 Zakup samochodu na potrzeby TS i DL
10 Program edukacja
11 Zakup modułów radiowych
12 Zakup 6 samochodów elektrycznych (2 szt. TO, 1 szt. TK, 1 szt. TI, 2 szt. TE)
13 Wodomierz MK kątowy DN 100 z nakładką NKO 3 szt.
14 Wodomierz MWN prosty DN 100 z nakładką NKO 2 szt.
15 Osuszacz powietrza na obiekty TP 4 szt.
16 Wózek paletowy magazynowy o udźwigu 2500kg 1 szt.
17 Destylarka 1 szt.
18 Pompa chemoodporna do przetaczania środków chemicznych z długą lancą 2 szt.
19 Pompa chemoodporna do przetaczania środków chemicznych z krótką lancą 2 szt.
20 Pompa dozująca podchloryn sodu - awaryjna dezynfekcja na SUW-ach 4 szt.
21 Zakup wraz z montażem generatorów CIO2 wraz z przepływowym analizatorem do oznaczania CL2 w wodzie uzdatnionej dla SUW Kłodawa i Centralny
22 Zakup i montaż 2 sztuk przepustnic DN 400 z napędem regulacyjnym wraz z podaniem sygnału z sond hydrostatycznych wskazujących poziom lustra wody w poszczególnych zbiornikach kontaktowych w budynku napowietrzania SUW Siedlice
23 Zakup elektronarzędzi i wyposażenia dla wszystkich wydziałów
24 Dostawa pomp zatapialnych do ścieków
25 Dostawa 2 stacji dozujących środek chemiczny
26 Dostawa aparatu świeżego powietrza do prac w zbiornikach podziemnych
27 Dostawa pakera do punktowych napraw kanałów sanitarnych
28 Dostawa korków pneumatycznych
 
   
  PWiK