http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY   OFERTA LABORATORIUM

 

Druki do pobrania

 

 

Lp.

OPIS

1.

Zlecenie badania wody lub ścieków.

pobierz

2.

Załącznik do zlecenia - analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody.

pobierz

3.

Załącznik do zlecenia - analiza fizykochemiczna ścieków i osadów.

pobierz
4.

Przedstawianie stwierdzenia zgodności/niezgodności wyniku
z wymaganiami/specyfikacjami.

pobierz
5. Opis procesu rozpatrywania skarg pobierz
6. Ankieta oceny Laboratorium przez Klienta. pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWiK    OFERTA LABORATORIUM     JAKOŚĆ WODY