http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

   

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

Udziałowcy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim:

 

 

77,17%   udziałów obejmuje Miasto Gorzów Wlkp.
11,15%   udziałów obejmuje Gmina Kłodawa
3,36%   udziałów obejmuje Gmina Deszczno
3,14%   udziałów obejmuje Gmina Lubiszyn
3,62% udziałów obejmuje Gmina Santok
1,54%   udziałów obejmuje Gmina Bogdaniec
0,02%   udziałów obejmują udziałowcy prywatni

 

Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej   Piotr Puchalski
Członek Rady Nadzorczej   Dariusz Sass
Członek Rady Nadzorczej   Jolanta Madziar
Członek Rady Nadzorczej   Agnieszka Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej   Marcin Jabłoński

 

Zarząd Spółki

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
  Bogusław Andrzejczak
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  Tomasz Surdacki
Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
  Irena Rydzaj 

   
  PWiK