http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

   

 Zgodnie z uchwałą nr XIX/215/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”, możliwe jest uzyskanie dofinansowania podłączeń do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., których nieruchomości położone są w obszarze objętym projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.

Druki do pobrania

 

 

Lp. OPIS PLIK
1 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pobierz pdf
2 Uchwała Rady Miasta. pobierz pdf
3 Wniosek o przyznanie dotacji na budowę podłaczeń do kanalizacji sanitarnej. pobierz doc
4 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią. pobierz doc
5 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis. pobierz doc
6 Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedsiębiorcy. pobierz pdf
7 Załącznik nr 4 - Formularz informacji rolnicy. pobierz pdf

 

PWiK   BOK