http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

CENNIK NAJMU SPRZĘTU ORAZ USŁUG WYKONYWANYCH
PRZEZ PWIK SP. Z O.O. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM


 

L.p.

Wyszczególnienie

Cena brutto

w PLN

1.

Wskazanie na wniosek odbiorcy lokalizacji podlicznika wodomierza głównego do ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody wraz z odbiorem i plombowaniem wodomierza.

 - Teren miasta Gorzowa Wlkp.

 - Teren Gmin

 

 

 

56,59

82,58

2.

Koszt opracowania warunków technicznych dotyczących budowy przył. wod-kan wraz z promesą zapewniającą dostawę wody i ścieków.

101,72

3.

Koszt opracowania uzgodnienia dokumentacji technicznej (PT)

- przyłącze wodno-kanalizacyjne (1 szt.)

67,81

4.

Koszt opracowania promesy na dostawę wody i/lub odprowadzenie wody. 44,75
5.

Plombowanie wodomierza

    z zamknięciem i otwarciem dopływu wody
    - teren miasta Gorzowa Wlkp,
    - teren Gmin
 Ponowne plombowanie wodomierza

    - teren miasta Gorzowa Wlkp,

    - teren Gmin.

 


74,91
93,52

 

56,59

82,58

6.

Montaż podwodomierza na przygotowanym podejściu wodomierzowym

(materiał zleceniodawcy)

    - teren miasta Gorzowa Wlkp,
    - teren Gmin

Montaż podwodomierza na przygotowanym podejściu wodomierzowym

(materiał wykonawcy)

    - teren miasta Gorzowa Wlkp,

    - teren Gmin.


140,17
192,16

195,75
247,75
7. Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych,wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług zgodnie z obowiązującą taryfą:

    - dla miasta Gorzowa Wlkp,
    - dla gmin
80,82
92,
51
8. Wynajem wodomierza hydrantowego/dobę 2,72
9. Montaż i demontaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu

- na terenie miasta Gorzowa Wlkp
- na terenie gmin
198,04
311,92
10. Plombowanie podlicznika(wodomierza) po legalizacji:

-
teren miasta Gorzowa Wlkp.
- teren gmin

48,56
73,19L.p. Wyszczególnienie

Cena

w PLN

1. Kaucja za wodomierz hydrantowy

(kaucja ulega zwrotowi po rozliczeniu za wodomierz hydrantowy)
650,00

 

L.p.

Nazwa sprzętu

Cena brutto
za godz. w PLN

Cena brutto
za km w PLN

1.

Samochód ciśnieniowy SCK

- w godzinach pracy,

- w nadgodzinach 50 %

- w nadgodzinach 100 %

 

 

353,26

422,36

492,28

2.

Samochód ciśnieniowy SC

- w godzinach pracy

- w nadgodzinach 50 %

- w nadgodzinach 100 %

 

313,34

382,43

452,27

 

3.

Samochód SW do czyszczenia wpustów i szamb

- w godzinach pracy

- w nadgodzinach  50 %

- w nadgodzinach  100 %

 

238,72

282,46

332,20

4.

Samochód S.C.-MAN KAJZER

- w godzinach pracy

- w nadgodzinach  50 %

- w nadgodzinach  100 %

 

563,22

633,33

703,45

5.

Samochody o masie do 2.0 ton

72,99

0,62

6.

Samochody o masie od 2.0 do 3.5 ton 83,86 0,91

7.

Kontrola szczelności przylącza kanalizacyjnego przy pomocy urządzenia dymotwórczego

223,43

 

8.

Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego.

353,26

9. Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego. 353,26

10.

Ispekcja 1 mb czystego kanału wykonana  kamerowozem

 

Inspekcja 1 mb czystego nowego kanału wykonana kamerowozem

 

Roboty wykonywane poza terenem miasta Gorzowa dojazd samochodu  VIVARO

16,11 zł/1mb

 

   8,54 zł/1mb

 

 77,02 zł/godz.

 

 

 

 

0,70 zł/km

11.

Samochód KAJZER TWISTER do pompowania wody brudnej

- w godzinach pracy

- w nadgodzinach  50 %

- w nadgodzinach  100 %417,65

463,48

509,33

12.

Samochód STAR BECZKA do pompowania wody brudnej

- w godzinach pracy,

- w nadgodzinach  50 %,

- w nadgodzinach  100 %.
209,05

254,87

300,72

 

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Cena butto

w PLN

1.

Koszt wykonania 1 mb przecisku „Kretem” o śr 75 mm  (bez robót ziemnych)

   61,99

2.

Koszt 1 cięcia rury Żel. o śr. do 150 mm urządzeniem „DOLMAR”

144,40

3.

Koszt 1 cięcia rury żel. o śr. od 200–400mm urządzeniem „DOLMAR”

279,82

4.

Koszt nawiercenia mechanicznego urządzeniem „Ravetti” przewodów żeliwnych, stal i AC o śr. od 150 do 400mm; przewiert o średnicy od 60–150mm

722,97

5.

Koszt nawiercenia ręcznego przewodów z PE (wszystkie średnice)

urządzeniem „Ravetti”

278,75

6.

Przewiercenie rury PE lub PVC nawiertką samonawiercającą

na terenie m.Gorzowa

175,24

7.

Przewiercenie rury PE lub PVC nawiertką samonawiercającą

na terenie Gmin

258,58

8.

Przewiercenie nawiertki zamontowanej na rurze żel.,stalowej lub AC przyrządem do nawiercania na terenie m. Gorzowa

245,10

9.

Przewiercenie nawiertki zamontowanej na rurze żel.,stalowej lub AC przyrząde do nawiercania na terenie Gmin

328,43

10.

Zamknięcie oraz otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy.

  129,28

11.

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego

  129,28
L.p.

Odpłatne przejmowanie wybudowanych przez inwestorów fragmentów wodociagowych lub kanalizacyjnych, położonych poza ganicami podłączanej nieruchomości

Cena netto

w PLN

1.

Przejmowany przewód wodociągowy 28,45
koszt 1m

2.

Przejmowana kanalizacja sanitarna

 

66,32
  koszt 1mL.p.

Usługi Laboratorium

Cena brutto

w PLN 

1.

Ceny usług analitycznych świadczonych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na zlecenie jednostek gospodarczych.

 - Stawka godziny analitycznej


39,04

2.

Cena przejazdu samochodu Fiata DOBLO pracującego przy usługach laboratoryjnych

 

- Stawka za 1 mtg 

- Stawka za 1 km

 

 

 

78,95
  0,52

3.

Cena przejazdu samochodu Fiata PANDA pracującego przy usługach laboratoryjnych

 

- Stawka za 1 mtg 

- Stawka za 1 km
73,53
  0,53

 

PWiK