http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

CENNIK USŁUG PWIK SP.Z O.O.W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
OBOWIĄZUJĄCY OD 15.06.2022r.

 

 

Cena usługi zależna jest od czasu i miejsca jej wykonania

Tabela indeksów cen:

 

 

 

 

poniedziałek-sobota

6.00-22.00

poniedziałek-sobota

22.00-6.00

niedziela i święta 6.00-22.00

niedziela i święta 22.00-6.00

Na infrastrukturze włączonej do sieci wodnej, kanalizacyjnej PWIK Sp.z o.o.

a

c

e

g

Na infrastrukturze nie  włączonej do sieci wodnej, kanalizacyjnej PWIK Sp.z o.o.

 b

d

f

h

 

 

 

1.Samochód ciśnieniowy SCK - cena  za 1 godzinę:

444,77 zł bruttoa

506,54 zł bruttob

465,54 zł bruttoc

530,20 zł bruttod

463,78 zł bruttoe

528,20 zł bruttof

484,59 zł bruttog

551,89 zł bruttoh

2.Samochód ciśnieniowy SC - cena  za 1 godzinę:

397,43 zł bruttoa

452,63 zł bruttob

418,24 zł bruttoc

476,33 zł bruttod

416,46 zł bruttoe

474,30 zł bruttof

437,26 zł bruttog

497,99 zł bruttoh

 

3.Samochód  SW do czyszczenia wpustów i szamb - cena  za 1 godzinę:
 

294,28 zł bruttoa

335,15 zł bruttob

308,15 zł bruttoc

350,94 zł bruttod

306,96 zł bruttoe

349,59 zł bruttof

320,84 zł bruttog

365,40 zł bruttoh

 
4.Samochód KAJZER - cena  za 1 godzinę:
 

599,64 zł bruttoa

682,92 zł bruttob

620,43 zł bruttoc

706,60 zł bruttod

618,65 zł bruttoe

704,57 zł bruttof

639,46 zł bruttog

728,27 zł bruttoh

 

5.Samochód Kajser Twister do pompowania wody brudnej - cena  za 1 godzinę

 

w godzinach pracy 517,98 zł brutto

 

6.Samochody osobowe i ciężarowe o masie do 2,0 ton

 

cena  za 1 godzinę 128,08 zł brutto
cena za 1 km         1,56 zł brutto

 

7.Samochody osobowe i ciężarowe o masie od 2,0 ton do 3,5 ton

 

cena  za 1 godzinę 119,49 zł brutto
cena za 1 km 2,19 zł brutto

 

8.Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego przy pomocy urządzenia dymotwórczego


cena  za 1 godzinę 327,65 zł brutto

9.Interwencyjne zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego samowolnego przyłączenia.


351,72 zł brutto

 

10.Uruchomienie na wniosek odbiorcy przyłącza kanalizacyjnego zablokowanego wskutek interwencyjnego zamknięcia

 

178,83 zł brutto

 

11.Cena inspekcji telewizyjnej 1mb użytkowanego, czystego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp. 

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp.

20,42 zł brutto

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która nie jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp

23,26 zł brutto

12.Cena inspekcji telewizyjnej 1mb czystego, nowego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp.

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp.

10,82 zł brutto

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która nie jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp.       

12,33 zł brutto

                                                                                                                  

13.Do  inspekcji telewizyjnych wykonywanych poza terenem  Gorzowa Wlkp.doliczany jest dojazd samochodu

dojazd samochodu Vivaro za 1 motogodzinę 106,89 zł brutto
dojazd samochodu Vivaro za 1 km 2,19 zł brutto

 

14.Montaż i demontaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu

 

teren Gorzowa Wlkp. 340,78 zł brutto
teren Gmin 543,72 zł brutto

 

15.Wynajem wodomierza hydrantowego za dobę

2,72 zł brutto

16.Kaucja za  wodomierz hydrantowy 

UWAGA: Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wynajmu wodomierza hydrantowego.

700,00 zł brutto

17.Wykonanie 1 mb przecisku Kretem o średnicy do 75mm (bez rozbót ziemnych)

114,35 zł brutto

 

18.Cięcie rury żeliwnej o średnicy do 150 mm przecinarką Dolmar - za 1 cięcie

206,98 zł brutto

 

19.Cięcie rury żeliwnej o średnicy od 200-400 mm przecinarką Dolmar - za 1 cięcie

398,72 zł brutto

 

20.Mechaniczne wykonanie otworu urządzeniem Ravetti w przewodach żeliwnych stalowych

      i AC o średnicy 150-400 mm, przewiert o średnicy 60-150mm

kalkulacja indywidualna

 

21.Ręczne wykonanie otworu w przewodach PE (wszystkie średnice) urządzeniem Ravetti

kalkulacja indywidualna

 

22.Interwencyjne zamknięcie dopływu wody w przypadku samowolnego uruchomienia przyłącza wody                                         

206,17 zł brutto

 

23.Otwarcie na wniosek odbiorcy dopływu wody odbiorcy, któremu interwencyjnie zamknięto przyłącze wody

103,41 zł brutto

 

24.Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy

197,42 zł brutto

25.Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gorzowa Wlkp.

259,91 zł brutto

 

26.Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gmin                

387,71 zł brutto

 

27.Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC przyrządem do nawiercania
na terenie Gorzowa
Wlkp.                                                      

362,51 zł brutto

 

28.Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC przyrządem do nawiercania na terenie Gmin

489,42 zł brutto

 

29.Cena usług analitycznych świadczonych przez Laboratorium na zlecenie jednostek gospodarczych

 

stawka godziny analitycznej 81,82 zł brutto

 

30.Cena przejazdu samochodu  pracującego przy usługach laboratoryjnych

 

stawka za 1 motogodzinę 107,64 zł brutto
stawka za 1 km

1,29 zł brutto

                                                   

31.Cena plombowania podlicznika wodomierza głównego do ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody

teren Gorzowa Wlkp. 88,47 zł brutto
teren Gmin 129,14 zł brutto
                                                                    

 

32.Cena plombowania wodomierza z zamknięciem  i otwarciem dopływu wody

teren Gorzowa Wlkp.                                            214,81 zł brutto
teren Gmin                                                        307,60 zł brutto

 

33.Cena ponownego plombowania wodomierza

teren Gorzowa Wlkp. 88,47 zł brutto
teren Gmin 129,14 zł brutto

34.Cena wymiany/montażu i plombowania wodomierza na przygotowanym podejściu wodomierzowym (bez ceny wodomierza)

Cena wodomierza uzależniona od typu wodomierza.

teren Gorzowa Wlkp. 231,45 zł brutto
teren Gmin 324,11 zł brutto

 35.1. Cena 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, dowożonych do stacji zlewnych.

cena 1m3 ścieków   8,13 zł brutto

 

35.2 Cena 1m3 nieczystości ciekłych z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, dowożonych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków.

cena 1m3 ścieków   162,65 zł brutto

36.Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do stacji zlewnych stawka opłaty w zł/kg brutto:

 

ChZT 2,64
BZT5 6,99
Zawiesina ogólna 5,38
Azot ogólny 23,01
Chlorki 5,28
Ekstrat eterowy 66,50
Detergenty anionowe 397,50
Fosfor ogólny 190,40
Siarczany 12,75

 

 

 

 

Posiadacze karty programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”

 

 

Rodziny wielodzietne posiadające „Kartę Dużej Rodziny” wydaną przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.mogą korzystać z ulg i zniżek:

Zmniejszenie o 15% ceny brutto na następujące usługi świadczone przez PWiK Sp.z o.o.:

  • Montaż podwodomierza ( materiały zleceniodawcy),

  • Montaż podwodomierza ( materiały wykonawcy),

  • Plombowanie wodomierza z zamknięciem i otwarciem dopływu wody,

  • Ponowne plombowanie wodomierza,

  • Zamkniecie oraz otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy,

  • Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego,

  • Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego,

  • Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego,

  • Praca samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia kanałów.

 

PWiK  BOK