http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

CENNIK USŁUG PWIK SP.Z O.O.W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.04.2024r.

 

 

Cena usługi zależna jest od czasu i miejsca jej wykonania

Tabela indeksów cen:

 

 

 

 

poniedziałek-sobota

6.00-22.00

poniedziałek-sobota

22.00-6.00

niedziela i święta 6.00-22.00

niedziela i święta 22.00-6.00

Na infrastrukturze włączonej do sieci wodnej, kanalizacyjnej PWIK Sp.z o.o.

a

c

e

g

Na infrastrukturze nie  włączonej do sieci wodnej, kanalizacyjnej PWIK Sp.z o.o.

 b

d

f

h

 

 

1.Samochód ciśnieniowy SCK - cena  za 1 godzinę:

498,32 zł brutto a

567,53 zł brutto b

527,19 zł brutto c

600,41 zł brutto d

516,78 zł brutto e

588,56 zł brutto f

545,65 zł brutto g

621,43 zł brutto h

2.Samochód ciśnieniowy SC - cena  za 1 godzinę:

445,95 zł brutto a

507,89 zł brutto b

474,83 zł brutto c

540,78 zł brutto d

464,42 zł brutto e

528,92 zł brutto f

493,07 zł brutto g

561,56 zł brutto h

3.Samochód  SW do czyszczenia wpustów i szamb - cena  za 1 godzinę:

322,20 zł brutto a

366,95 zł brutto b

341,44 zł brutto c

388,86 zł brutto d

334,51 zł brutto e

380,97 zł brutto f

353,75 zł brutto g

402,89 zł brutto h

4.Samochód KAJZER - cena  za 1 godzinę:

658,05 zł bruttoa

749,45 zł bruttob

685,22 zł bruttoc

780,39 zł bruttod

676,51 zł bruttoe

770,47 zł bruttof

705,39 zł bruttog

803,36 zł bruttoh

5.Samochód Kajser Twister do pompowania wody brudnej - cena  za 1 godzinę

 

w godzinach pracy 559,07 zł brutto

 

6.Samochody osobowe i ciężarowe o masie do 2,0 ton

 

cena  za 1 godzinę 147,48 zł brutto
cena za 1 km         1,81 zł brutto

 

7.Samochody osobowe i ciężarowe o masie od 2,0 ton do 3,5 ton

 

cena  za 1 godzinę 138,93 zł brutto
cena za 1 km 2,40 zł brutto

 

8.Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego przy pomocy urządzenia dymotwórczego


cena  za 1 godzinę 384,39 zł brutto

9.Interwencyjne zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego samowolnego przyłączenia.


381,93 zł brutto

 

10.Uruchomienie na wniosek odbiorcy przyłącza kanalizacyjnego zablokowanego wskutek interwencyjnego zamknięcia

 

211,89 zł brutto

 

11.Cena inspekcji telewizyjnej 1mb użytkowanego, czystego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp. 

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp.

24,42 zł brutto

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która nie jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp

27,82 zł brutto

12.Cena inspekcji telewizyjnej 1mb czystego, nowego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp.

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp.

12,92 zł brutto

w przypadku, gdy usługa jest prowadzona na infrastrukturze, która nie jest włączona do sieci    

wodociągowej lub kanalizacyjnej należącej do PWIK Sp.z o.o.w Gorzowie Wlkp.       

14,72 zł brutto

                                                                                                                  

13.Do  inspekcji telewizyjnych wykonywanych poza terenem  Gorzowa Wlkp.doliczany jest dojazd samochodu

dojazd samochodu Vivaro za 1 motogodzinę 126,68 zł brutto
dojazd samochodu Vivaro za 1 km 2,51 zł brutto

 

14.Montaż i demontaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu

 

teren Gorzowa Wlkp. 386,32 zł brutto
teren Gmin 614,02 zł brutto

 

15.Wynajem wodomierza hydrantowego za dobę                                

2,72 zł brutto

16.Kaucja za  wodomierz hydrantowy 

UWAGA: Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wynajmu wodomierza hydrantowego.

700,00 zł brutto

17.Wydanie protokołu z badania ciśnienia i wydajności hydrantu na sieci wodociągowej

99,72 zł brutto

 

18. Wykonanie aktualnego badania ciśnienia i wydajności hydrantu na sieci wodociągowej wraz z wydaniem protokołu

507,23 zł brutto

 

19.Wykonanie 1 mb przecisku Kretem o średnicy do 75mm (bez rozbót ziemnych)

131,38 zł brutto

 

 

20.Cięcie rury żeliwnej o średnicy do 150 mm przecinarką Dolmar - za 1 cięcie

228,10 zł brutto

 

 

21.Cięcie rury żeliwnej o średnicy od 200-400 mm przecinarką Dolmar - za 1 cięcie

438,91 zł brutto

 

22.Mechaniczne wykonanie otworu urządzeniem Ravetti w przewodach żeliwnych stalowych

      i AC o średnicy 150-400 mm, przewiert o średnicy 60-150mm

kalkulacja indywidualna

 

23.Ręczne wykonanie otworu w przewodach PE (wszystkie średnice) urządzeniem Ravetti

kalkulacja indywidualna

 

24.Interwencyjne zamknięcie dopływu wody w przypadku samowolnego uruchomienia przyłącza wody                                         

209,20 zł brutto

 

25.Otwarcie na wniosek odbiorcy dopływu wody odbiorcy, któremu interwencyjnie zamknięto przyłącze wody

104,97 zł brutto

 

26.Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy

200,38 zł brutto

27.Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gorzowa Wlkp.

302,58 zł brutto

 

28.Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gmin                

443,67 zł brutto

 

29.Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC przyrządem do nawiercania
na terenie Gorzowa
Wlkp.                                                      

425,36 zł brutto

 

30.Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC przyrządem do nawiercania na terenie Gmin

566,44 zł brutto

 

31.Cena usług analitycznych świadczonych przez Laboratorium na zlecenie jednostek gospodarczych

 

stawka godziny analitycznej 83,78 zł brutto

 

32.Cena przejazdu samochodu  pracującego przy usługach laboratoryjnych

 

stawka za 1 motogodzinę 120,26 zł brutto
stawka za 1 km

1,59 zł brutto

                                                   

33.Cena plombowania podlicznika wodomierza głównego do ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody

teren Gorzowa Wlkp. 101,07 zł brutto
teren Gmin 146,70 zł brutto
                                                                    

 

34.Cena plombowania wodomierza z zamknięciem  i otwarciem dopływu wody

teren Gorzowa Wlkp.                                            216,77 zł brutto
teren Gmin                                                        308,03 zł brutto

 

35.Cena ponownego plombowania wodomierza

teren Gorzowa Wlkp. 101,07 zł brutto
teren Gmin 146,70 zł brutto

 

36.Cena wymiany/montażu i plombowania wodomierza na przygotowanym podejściu wodomierzowym (bez ceny wodomierza)

 

Cena wodomierza uzależniona od typu wodomierza.

teren Gorzowa Wlkp. 234,12 zł brutto
teren Gmin 325,39 zł brutto

37.Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej celem dostępu do zestawu wodomierzowego

teren Gorzowa Wlkp. 238,03 zł brutto
teren Gmin 337,99 zł brutto

 

38. Cena 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnych.

cena 1m3 ścieków   9,26 zł brutto

 

39. Cena 1m3 nieczystości ciekłych z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, dowożonych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków.

cena 1m3 ścieków   251,76 zł brutto

40.Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do stacji zlewnych stawka opłaty w zł/kg brutto:

 

ChZT 2,49
BZT5 5,51
Zawiesina ogólna 5,59
Azot ogólny 23,58
Chlorki 9,47
Ekstrat eterowy 60,30
Detergenty anionowe 234,04
Fosfor ogólny 222,99
Siarczany 12,75

 

 

 

 

Posiadacze karty programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”

 

 

Rodziny wielodzietne posiadające „Kartę Dużej Rodziny” wydaną przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.mogą korzystać z ulg i zniżek:

Zmniejszenie o 15% ceny brutto na następujące usługi świadczone przez PWiK Sp.z o.o.:

  • Montaż podwodomierza ( materiały zleceniodawcy),

  • Montaż podwodomierza ( materiały wykonawcy),

  • Plombowanie wodomierza z zamknięciem i otwarciem dopływu wody,

  • Ponowne plombowanie wodomierza,

  • Zamkniecie oraz otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy,

  • Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego,

  • Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego,

  • Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego,

  • Praca samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia kanałów.

 

PWiK  BOK