http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

CENNIK USŁUG PWIK SP. Z O.O. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
OBOWIĄZUJĄCY OD 1.04.2018r.

 

Ceny zawierają podatek VAT.

L.p. Nazwa sprzętu Cena brutto
za godz.
w PLN
Cena brutto
za km
w PLN
1 Samochód ciśnieniowy SCK
- w godzinach pracy,
- w nadgodzinach 50 %
- w nadgodzinach 100 %

383,07
459,12
535,17
 
2 Samochód ciśnieniowy SC

- w godzinach pracy
- w nadgodzinach 50 %
- w nadgodzinach 100 %


368,49
444,55
520,60
 
3 Samochód SW do czyszczenia wpustów i szamb

- w godzinach pracy
- w nadgodzinach 50 %
- w nadgodzinach 100 %


259,95
310,65
361,35
4 Samochód KAJZER

- w godzinach pracy
- w nadgodzinach 50 %
- w nadgodzinach 100 %


614,95
691,01
767,06
5 Samochód KAJZER TWISTER do pompowania wody brudnej

- w godzinach pracy
- w nadgodzinach 50 %
- w nadgodzinach 100 %


455,64
505,83
555,97
6 Samochód STAR BECZKA do pompowania wody brudnej

- w godzinach pracy,
- w nadgodzinach 50 %,
- w nadgodzinach 100 %


223,79
273,98
324,11
7 Samochody o masie do 2,0 ton 80,93 0,74
8 Samochody o masie od 2,0 ton do 3,5 ton 91,79 1,02
9 Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego przy pomocy urządzenia dymotwórczego 247,46
10 Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek odbiorcy 383,07
11 Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek odbiorcy 383,07  

 

 

 

 

1. Cena inspekcji telewizyjnej 1mb użytkowanego i czystego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp 18,05 zł brutto
2 Cena inspekcji telewizyjnej 1mb czystego nowego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp.
9,59zł brutto
3 Do  inspekcji telewizyjnych wykonywanych poza terenem  Gorzowa Wlkp. należy doliczyć dojazd samochodu

dojazd samochodu Vivaro za 1 motogodzinę
dojazd samochodu Vivaro za 1 km


84,66 zł brutto
1,20 zł brutto
4

Zwrot kosztów poniesionych na opracowanie warunków technicznych dotyczących budowy 

przyłączy wodnych/ kanalizacyjnych wraz z promesą określającą dostawę wody i odbiór   

ścieków

 

115,35 zł brutto
5

Zwrot kosztów poniesionych na opracowanie uzgodnienia dokumentacji technicznej(projekt techniczny)-przyłącza wodne/ kanalizacyjne (1 sztuka przyłącza wodnego/kanalizacyjnego)

96,16 zł brutto
6

Zwrot kosztów poniesionych na opracowanie promesy na dostawę wody i/lub odprowadzanie

ścieków

 

57,80 zł brutto
7 Montaż i demontaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu

teren Gorzowa Wlkp.
teren Gmin


224,44 zł brutto
354,27 zł brutto
8 Wynajem wodomierza hydrantowego za dobę 2,72 zł brutto
9 Kaucja za  wodomierz hydrantowy

UWAGA:

Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wynajmu wodomierza hydrantowego.

650,00 zł brutto
10 Wykonanie 1 mb przecisku Kretem o średnicy do 75 mm/bez robót ziemnych/ 
66,84 zł brutto
11 Cięcie rury żeliwnej o średnicy do 150 mm przecinarką Dolmar
154,00 zł brutto
12 Cięcie rury żeliwnej o średnicy od 200-400 mm przecinarką Dolmar
298,37zł brutto
13

Mechaniczne wykonanie otworu urządzeniem Ravetti w przewodach żeliwnych,      

stalowych i AC o średnicy 150-400 mm, przewiert o średnicy 60-150mm 

 

kalkulacja
indywidualna
14

Ręczne wykonanie otworu w przewodach PE /wszystkie średnice/ urządzeniem      

Ravetti

 

kalkulacja
indywidualna
15 Zamknięcie oraz otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy
143,22 zł brutto
16 Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gorzowa Wlkp.
195,99 zł brutto
17 Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gmin
289,07 zł brutto
18 Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC przyrządem do nawiercania na terenie Gorzowa Wlkp.
274,19 zł brutto
19 Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC przyrządem do nawiercania na terenie Gmin
367,29 zł brutto
20

Cena usług analitycznych świadczonych przez Laboratorium na zlecenie jednostek gospodarczych stawka godziny analitycznej

 

51,49 zł brutto
21 Cena przejazdu samochodu fiata DOBLO pracującego przy usługach laboratoryjnych

stawka za 1 motogodzinę
stawka za 1 km87,53 zł brutto
0,62 zł brutto
22 Cena przejazdu samochodu PANDA pracującego przy usługach laboratoryjnych

stawka za 1 motogodzinę 
stawka za 1 km8
2,08 zł brutto
0,64 zł brutto
23

Plombowanie podlicznika wodomierza głównego do ustalenia ilosci bezpowrotnie zużytej wody


teren Gorzowa Wlkp.
teren Gmin

 69,37 zł brutto
99,00 zł brutto
24 Cena plombowania wodomierza z zamknięciem  i otwarciem dopływu wody

teren Gorzowa Wlkp
teren Gmin148,14 zł brutto
207,40 zł brutto
25 Cena ponownego plombowania wodomierza

teren Gorzowa Wlkp.
teren Gmin69,37 zł brutto
99,00 zł brutto
26 Cena wymiany/montażu i plombowania wodomierza na przygotowanym podejściu wodomierzowym - bez ceny wodomierza

teren Gorzowa Wlkp.
teren Gmin  

Cena wodomierza uzależniona od typu wodomierza.
1
60,63 zł brutto
219,89 zł brutto
27.1 Cena 1 m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnych. 7.27 zł/1 m3 brutto 
27.2
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do stacji zlewnych.

Wskaźnik:
ChZT
BZT5
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Chlorki
Ekstrat eterowy
Detergenty anionowe
Fosfor ogólny
Siarczany
Jednostkowa stawka
opłaty w zł/kg
brutto
 
2,45
5,95
5,59
23,04
9,64
55,31
247,19
185,72
12,75

 

 

 

 

PWiK