http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

CENNIK USŁUG PWIK SP. Z O.O. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
OBOWIĄZUJĄCY OD 1.04.2019r.

 

 

 

Informacja o organizacji pracy:

* od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
** od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 7.00 i od 15.00 do 22.00
*** od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do  6.00
**** sobota, niedziela, święta całodobowo, w przypadku, gdy sobota, niedziela, święto jest ostatnim dniem miesiąca lub gdy następny dzień po nich rozpoczyna kolejny miesiąc cenę usługi liczymy według stawki  w nadgodziach 100%

 

Cennik w PLN z podatkiem VAT
1. Samochód ciśnieniowy SCK cena  za 1 godzinę  
   w godzinach pracy                                      399,64 *
   w nadgodzinach 50 %                                  476,23 **
   w nadgodzinach 100 %                                 552,85 ***
   w soboty, niedziele, święta                           1177,26 za wyjazd pracowników
plus 159,60 za 1 godzinę pracy samochodu
****
2. Samochód ciśnieniowy SC - cena  za 1 godzinę    
   w godzinach pracy 384,68 *
   w nadgodzinach 50 % 461,30 **
   w nadgodzinach 100 % 537,93 ***
   w soboty, niedziele, święta                           1177,26 za wyjazd pracowników
plus 144,65 za 1 godzinę pracy samochodu
****
3. Samochód SW do czyszczenia wpustów i szamb -cena za 1 godzinę  
   w godzinach pracy 271,94 *
   w nadgodzinach 50 % 323,02 **
   w nadgodzinach 100 % 374,10 ***
   w soboty, niedziele, święta 784,84 za wyjazd pracowników
plus 111,91 za 1 godzinę pracy samochodu
****
4. Samochód KAJZER - cena  za 1 godzinę  
   w godzinach pracy 633,01 *
   w nadgodzinach 50 % 709,64 **
   w nadgodzinach 100 % 786,25 ***
 w soboty, niedziele, święta 1177,26 za wyjazd pracowników
plus 392,97 za 1 godzinę pracy samochodu
****
5. Samochód Kajser Twister do pompowania wody brudnej - cena za 1 godzinę  
   w godzinach pracy  470,78 *
   w nadgodzinach 50 % 521,47 **
   w nadgodzinach 100% 572,17 ***
6. Samochody o masie do 2,0 ton    
   cena za 1 godzinę 82,23  
   cena za 1 km 0,85  
7. Samochody o masie od 2,0 ton do 3,5 ton    
   cena za 1 godzinę 95,05  
 cena za 1 km 1,16
8.
Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego

przy pomocy urządzenia dymotwórczego
- cena  za 1 godzinę
262,62  
9.
Interwencyjne zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego samowolnego przyłączenia
285,61  
10.
Uruchomienie na wniosek odbiorcy przyłącza kanalizacyjnego
zablokowanego wskutek interwencyjnego zamknięcia
143,69  
11.
Cena inspekcji telewizyjnej 1mb użytkowanego, czystego kanału wykonanej kamerowozem na
terenie Gorzowa Wlkp.
18,98  
12.
Cena inspekcji telewizyjnej 1mb czystego nowego kanału wykonanej kamerowozem na terenie Gorzowa Wlkp.
10,09  
13. Do inspekcji telewizyjnych wykonywanych poza terenem Gorzowa Wlkp. należy doliczyć dojazd samochodu  
  dojazd samochodu Vivaro za 1 motogodzinę
88,18  
  dojazd samochodu Vivaro za 1 km
1,40  
14. Montaż i demontaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu
teren Gorzowa Wlkp. 229,14
  teren Gmin 360,80  
15. Wynajem wodomierza hydrantowego za dobę 2,72
16. Kaucja za wodomierz hydrantowy         650,00
  UWAGA:
Kaucja podlega zwrotowi po rozliczeniu wynajmu wodomierza hydrantowego
   
17. Wykonanie 1 mb przecisku Kretem o średnicy do 75 mm/bez robót ziemnych/ 64,60
18. Cięcie rury żeliwnej o średnicy do 150 mm przecinarką Dolmar - za 1 cięcie 158,14
19. Cięcie rury żeliwnej o średnicy od 200-400 mm przecinarką Dolmar - za 1 cięcie 306,76
20.
Mechaniczne wykonanie otworu urządzeniem Ravetti w przewodach żeliwnych, stalowych i AC o średnicy 150-400 mm, przewiert o średnicy 60-150
mm
 kalkulacja  indywidualna
21.
Ręczne wykonanie otworu w przewodach PE /wszystkie średnice/ urządzeniem
Revetti
 kalkulacja  indywidualna
22.
Interwencyjne zamknięcie dopływu wody w przypadku samowolnego uruchomienia przyłącza wody                                     
154,67  
23.
Otwarcie na wniosek odbiorcy dopływu wody odbiorcy, któremu interwencyjnie zamknięto przyłącze wody
77,61
24. Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy 148,16
25.
Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie
Gorzowa Wlkp. 
203,52
26. Przewiercenie rury PE lub PCV nawiertką samonawiercającą na terenie Gmin 298,40
27.
Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC
przyrządem do nawiercania na terenie Gorzowa Wlkp.
286,12  
28.
Przewiercenie nawiertką rury żeliwnej, stalowej lub AC
pr
zyrządem do nawiercania na terenie Gmin
381,01  
29.
Cena usług analitycznych świadczonych przez Laboratorium na zlecenie jednostek gospodarczych
- stawka godziny analitycznej
 54,38  
30. Cena przejazdu samochodu fiata DOBLO pracującego przy usługach laboratoryjnych
  stawka za 1 motogodzinę 92,25  
  stawka za 1 km 0,71  
31. Cena przejazdu samochodu PANDA pracującego przy usługach laboratoryjnych
stawka za 1 motogodzinę 86,21
  stawka za 1 km 0,71  
32. Cena plombowania podlicznika wodomierza głównego do ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody
   teren  Gorzowa Wlkp. 71,24  
   teren Gmin 101,29  
33. Cena plombowania wodomierza z zamknięciem  i otwarciem dopływu wody  
  teren Gorzowa Wlkp. 152,61  
  teren Gmin 212,70  
34. Cena ponownego plombowania wodomierza    
  teren Gorzowa Wlkp. 71,24  
teren Gmin 101,29
35.
Cena wymiany/montażu i plombowania wodomierza na przygotowanym podejściu wodomierzowym

/bez ceny wodomierza/
 
  teren Gorzowa Wlkp. 165,77  
  teren Gmin 225,86  
  Cena wodomierza uzależniona od typu wodomierza.    
36.1 Cena 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnych 7,55  
36.2
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do stacji zlewnych:
   
  ChZT 2,45  
  BZT5 5,95  
  Zawiesina ogólna 5,59  
  Azot ogólny 23,04  
  Chlorki 9,64  
  Ekstrat eterowy 55,31  
  Detergenty anionowe 247,19  
  Fosfor ogólny 185,72  
  Siarczany 12,75  
       

 

PWiK