http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY


 

 

 

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

PORADNIK DLA KLIENTA

DRUKI DO POBRANIA

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

CENNIK NAJMU SPRZĘTU I
WYKONYWANYCH USŁUG


OFERTA WYDZIAŁU KANALIZACJI

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


SPRAWDZENIE WODOMIERZA

PROCEDURA WSTRZYMANIA
DOSTAWY WODY


POLECENIE ZAPŁATY

ZBĘDNY WYDRUK ?

KONTAKT

 

Organizacja pracy Biura Obsługi Klienta
w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp., od 2.11.2020 r. przyjmować będziemy klientów,

 

którzy wcześniej zarezewują termin wizyty.

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00. Numer telefonu do rezerwacji 95 733-55-42.

Obowiązuje zachowanie bezpieczeństwa, maseczki ochronne i dezynfekcja rąk. Wejście do obiektów Przedsiębiorstwa dla osób nie będących jego pracownikami (ul. Kosynierów Gdyńskich 47, ul. Śląska 95) pozostaje zamknięte.

 

Prosimy o dostosowanie się do tych wymogów

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy w zakresie kompetencji Przedsiębiorstwa prosimy kierować drogą korespondencyjną (email: bok@pwikgo.pl, sekretariat@pwikgo.pl lub e-BOK lub poczta tradycyjną) lub uzgadniać telefonicznie nr 95 733-55-40 do 41 lub 95 728-59-50 do 52.


 

 

Cele i zadania Biura Obsługi Klienta

 

   W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych zostało powołane Biuro Obsługi Klienta, które funkcjonuje od 01.06.2001 roku. Do wykonania zadań związanych z działalnością Biura Obsługi Klienta zostały utworzone trzy stanowiska do obsługi Klienta. 

    Podstawowym zadaniem BOK jest ułatwianie kontaktów Klientów z Przedsiębiorstwem, przekazywanie informacji i skuteczna komunikacja z odbiorcami. Osoba ze stanowiska obsługi przede wszystkim odpowiada na wszelkie zapytania od klientów, przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, systematycznie gromadzi i opiekuje się dokumentacją dotyczącą współpracy z każdym Klientem.

 

Czynności wykonywane przez Biuro Obsługi Klienta

 • zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z  Odbiorcami,

 • przyjmowanie wniosków na warunki techniczne,

 • uzgodnienie projektów technicznych,

 • montaż podwodomierza,

 • wystawianie faktur za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o.,

 • prowadzenie ewidencji danych związanych z umowami i wodomierzami i przekazywanie ich do Działu Obsługi Odbiorców,

 • przygotowywanie umów wraz z szacunkiem kosztów dla ewentualnych usług w zakresie np.podłączenia wody, odbioru ścieków i innych zlecanych dla PWiK Sp. z o.o.,

 • przyjmowanie i wyjaśnianie w porozumieniu z działami PWiK Sp. z o.o. całokształtu spraw i problemów od klientów (skargi, informacje, problemy),

 • przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.,

 • przyjmowanie zleceń na roboty odpłatne w zakresie wykonywania robót na sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, np. przyłącza wodociągowe,

 • przyjmowanie zleceń, przygotowywanie umów, ustalanie zakresów rzeczowych,i terminów realizacji (we współpracy z Wydziałami), powiadamianie klientów o ewentualnych zmianach,

 • kompletowanie, sprawdzanie niezbędnych dokumentów do wykonania zlecanych robót.

 

PWiK