http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  


 

 

 

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

PORADNIK DLA KLIENTA

DRUKI DO POBRANIA

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

CENNIK NAJMU SPRZĘTU I
WYKONYWANYCH USŁUG


OFERTA WYDZIAŁU KANALIZACJI

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


SPRAWDZENIE WODOMIERZA

PROCEDURA WSTRZYMANIA
DOSTAWY WODY

RADIOWY SYSTEM POMIARU
I ODCZYTÓW WODOMIERZY


POLECENIE ZAPŁATY

ZBĘDNY WYDRUK ?

KONTAKT

 

 

 

 


Biuro Obsługi Klienta ul. Śląska 95 66–400 Gorzów Wlkp.

Godziny pracy BOK:
- poniedziałek, środa – piątek w godzinach 7:00–15:00,
- wtorek w godzinach 7:00-16:00  

Numery telefonów:
95-733 55 40, 95-733 55 41, 95-733 55 42,
Fax: 95-729 65 40
e-mail: bok@pwikgo.pl

 

Cele i zadania Biura Obsługi Klienta

 

   W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych zostało powołane Biuro Obsługi Klienta, które funkcjonuje od 01.06.2001 roku. Do wykonania zadań związanych z działalnością Biura Obsługi Klienta zostały utworzone trzy stanowiska do obsługi Klienta. 

    Podstawowym zadaniem BOK jest ułatwianie kontaktów Klientów z Przedsiębiorstwem, przekazywanie informacji i skuteczna komunikacja z odbiorcami. Osoba ze stanowiska obsługi przede wszystkim odpowiada na wszelkie zapytania od klientów, przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, systematycznie gromadzi i opiekuje się dokumentacją dotyczącą współpracy z każdym Klientem.

 

Czynności wykonywane przez Biuro Obsługi Klienta

 • zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z  Odbiorcami,

 • przyjmowanie wniosków na warunki techniczne,

 • uzgodnienie projektów technicznych,

 • montaż podwodomierza,

 • wystawianie faktur za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o.,

 • prowadzenie ewidencji danych związanych z umowami i wodomierzami i przekazywanie ich do Działu Obsługi Odbiorców,

 • przygotowywanie umów wraz z szacunkiem kosztów dla ewentualnych usług w zakresie np.podłączenia wody, odbioru ścieków i innych zlecanych dla PWiK Sp. z o.o.,

 • przyjmowanie i wyjaśnianie w porozumieniu z działami PWiK Sp. z o.o. całokształtu spraw i problemów od klientów (skargi, informacje, problemy),

 • przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.,

 • przyjmowanie zleceń na roboty odpłatne w zakresie wykonywania robót na sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, np. przyłącza wodociągowe,

 • przyjmowanie zleceń, przygotowywanie umów, ustalanie zakresów rzeczowych,i terminów realizacji (we współpracy z Wydziałami), powiadamianie klientów o ewentualnych zmianach,

 • kompletowanie, sprawdzanie niezbędnych dokumentów do wykonania zlecanych robót.

 

PWiK