http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

 

 

 


KONTAKT

PORADNIK DLA KLIENTA

DRUKI DO POBRANIA

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

CENNIK NAJMU SPRZĘTU I WYKONYWANYCH USŁUG

OFERTA WYDZIAŁU KANALIZACJI

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

SPRAWDZENIE WODOMIERZA

PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY

POLECENIE ZAPŁATY

ZBĘDNY WYDRUK ?

 

 


 

Cele i zadania Biura Obsługi Klienta

 

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług wodociągowo– kanalizacyjnych zostało powołane Biuro Obsługi Klienta, które funkcjonuje od 01.06.2001 roku. Do wykonania zadań związanych z działalnością Biura Obsługi Klienta zostały utworzone trzy stanowiska do obsługi klienta. 

 

Podstawowym zadaniem BOK jest ułatwianie kontaktów klientów z przedsiębiorstwem, przekazywanie informacji i skuteczna komunikacja z odbiorcami. Osoba ze stanowiska obsługi przede wszystkim odpowiada na wszelkie zapytania od klientów, przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, systematycznie gromadzi i opiekuje się dokumentacją dotyczącą współpracy z każdym klientem.

 

Czynności wykonywane przez Biuro Obsługi Klienta:

·         zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z  Odbiorcami,

·         przyjmowanie wniosków na warunki techniczne,

·         uzgodnienie projektów technicznych,

·         montaż podwodomierza,

·         wystawianie faktur za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o.,

·         prowadzenie ewidencji danych związanych z umowami i wodomierzami i

przekazywanie ich do Działu Obsługi Odbiorców,

·         przygotowywanie umów wraz z szacunkiem kosztów dla ewentualnych usług w zakresie np.podłączenia wody, odbioru ścieków i innych zlecanych dla PWiK Sp. z o.o.,

·         przyjmowanie i wyjaśnianie w porozumieniu z działami PWiK Sp. z o.o. całokształtu spraw i problemów od klientów (skargi, informacje, problemy),

·         przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.,

·         przyjmowanie zleceń na roboty odpłatne w zakresie wykonywania robót na sieciach

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, np. przyłącza wodociągowe,

·         przyjmowanie zleceń, przygotowywanie umów, ustalanie zakresów rzeczowych,

i terminów realizacji (we współpracy z Wydziałami), powiadamianie klientów o ewentualnych zmianach,

·         kompletowanie, sprawdzanie niezbędnych dokumentów do wykonania zlecanych robót.

   

 

 

PWiK