http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  OFERTA WYDZIAŁU                OPIS SIECI KANALIZACYJNEJ               SCHEMAT SIECI KANALIZACYJNEJ  

 

Usługi na urządzeniach kanalizacyjnych

 

 

Inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych


 

PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. świadczy usługę inspekcji telewizyjnej systemów kanalizacyjnych. Przegląd systemów kanalizacyjnych po wcześniejszym ich oczyszczeniu umożliwia precyzyjnie zlokalizowanie uszkodzeń, rejestrację i archiwizację danych. Kamera może być wykorzystana także do inspekcji nowo wybudowanych rurociągów i kanałów przygotowanych do odbioru technicznego. To gwarancja wiarygodnego określenia jakości wykonywanych robót, wychwycenia usterek i późniejszej bezawaryjnej pracy. Dzięki inspekcji telewizyjnej systemów kanalizacyjnych można precyzyjnie rozpoznać aktualny stan techniczny przewodów kanalizacyjnych, dokonać przeglądu oraz gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ponadto cyfrowa jakość w wiarygodny sposób przekazuje pełen obraz rurociągu, informacje na temat spadków chwilowych a także odległość kamery od studzienki początkowej.Inspekcję telewizyjną kanałów wykonujemy przy zastosowaniu specjalnego systemu inspekcyjnego ROVION prod. IPEK w zakresie średnic ø100 mm – ø400 mm.

 

Zastosowanie kamery w systemach kanalizacyjnych pozwala udokumentować:

 • rzeczywisty profil spadku,

 • zdeformowania, pęknięcia, uszkodzenia,

 • wzrastające korzenie,

 • stopień zanieczyszczenia dna kanału osadami,

 • połączenia rur i ich złącza,

 • rozgałęzienia kanałów,

 • przeszkody utrudniające przepływ ścieków w kanale,

 • infiltracje wód gruntowych,

 • „obce/dzikie” przyłącza.

 

 

 

Po wykonaniu inspekcji Klient otrzymuje:

 • płytę DVD z nagraną inspekcją,

 • raport pisemno – graficzny zinwentaryzowanych odcinków, zgodnie z PN-EN13508-2+A1:2011,

 • zdjęcia fotograficzne miejsc szczególnych (opcjonalnie).

 

Czyszczenie kanalizacji

 

Przedsiębiorstwo świadczy szeroki zakres usług z zakresu czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej oraz innych kanałów i rurociągów:

 • czyszczenia i udrażniania zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w zakresie średnic ø150 mm – ø2000 mm i bez względu na stopień zamulenia kanału,

 • czyszczenie uzbrojenia sieci kanalizacyjnej: studni rewizyjnych i chłonnych, wpustów ulicznych, podwórzowych, piwnicznych oraz przykanalików, odwodnień liniowych,

 • wycinanie korzeni metodą hydrodynamiczną z kanałów o średnicach ø150 mm – ø300 mm,

 • czyszczenie przepompowni ścieków oraz osadników,

 • wywóz osadów,

 • wypompowywanie wody z piwnic, studni, komór, itp.

 

Czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacyjnych przeprowadzamy przy użyciu metody ciśnieniowo– hydrodynamicznej. Metody skutecznej i jednocześnie dającej długotrwały rezultat. Polega ona na wypłukiwaniu wodą pod ciśnieniem wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale. Woda pod wysokim ciśnieniem wypływająca z głowicy silnym strumieniem jest skierowana na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od powierzchni kanału i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane pompą próżniową. Przy użyciu wysokociśnieniowych dysz oraz końcówek i głowic do frezowania lub dysz z łańcuchem usuwamy z instalacji bardzo twardy osad i przerośnięte korzenie drzew, wypłukujemy pod wysokim ciśnieniem wody odpady pokruszonej konstrukcji kanału, w razie potrzeby przepompowujemy ścieki z kanału regenerowanego do sąsiednich odcinków po uprzednim ich zakorkowaniu.
Nasze Przedsiębiorstwo dysponuje 11 specjalistycznych samochodów WUKO typ SC-21, SCK-3Z, SCK-4H do czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz samochody posiadające beczkę typ SW do transportu osadów i ścieków o pojemności do 4m3.

 

SCK-4H

SW

 

Dysponujemy również wieloczynnościowym pojazdem ssąco–płuczącym firmy Kaiser ECO-Combi i CityCleaner z systemem odzysku wody ze ścieków. Jest to nowoczesny pojazd do czyszczenia kanalizacji o bardzo wysokich parametrach pracy (do 200 bar /350 litrów wody na minutę) z systemem odzysku wody ze ścieków (recykling).

 

ECO - Combi

CityCleaner

 

Wykonując nasze usługi gwarantujemy profesjonalne wykonanie oraz wysoką dokładność czyszczenia, poprzez dobór odpowiedniego sprzętu i technologii do rodzaju instalacji oraz wielkości zanieczyszczenia !!!

 

Inspekcja szczelności

 

Przedsiębiorstwo posiada urządzenia, którym wykonuje inspekcję szczelności przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

   

 

 

Informacje i zlecenie usług:

 

1. Cennik na nasze usługi

 

2. Wydział Kanalizacji

ul. Sikorskiego 68

tel. (95) 728-59-58

fax.(95) 728-59-59

e-mail: tk@pwikgo.pl

 

3. Biuro Obsługi Klienta

ul. Śląska 95

tel. (95) 733-55-40

fax. (95) 733-55-41

e-mail: bok@pwikgo.pl

 

 

PWiK