http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

 

 

 


INWESTYCJE

ROK 2021

ROK 2020

▪ PLAN WIELOLETNI

 

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PWiK Sp. z o.o. w GORZOWIE WLKP

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

 

 

NAZWA ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
KONTYNUACJA ZADAŃ Z 2020 r.
Dokumentacja projektowa oraz nadzory autorskie
1 Projekt na odwierty zastępcze studni nr 21,22,26 SUW Siedlice,  studni nr 5a i 12 SUW Kłodawa, studni nr 12 SUW Centralny wraz z opracowaniem oceny środowiskowej.
2 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku SUW Maszewo.
3 Wykonanie projektu wymiany rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice.
4 Wykonanie projektu wymiany sieci wodociągowej w ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej.
5 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rurociągu magistralnego i budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. oraz wykonanie dokumentacji zamiennej.
6 Projekt wymiany sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju.
7 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i Korcza w Gorzowie Wlkp.
8 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.
9 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej.
10 Projekt podłaczenia kanalizacji SUW Siedlice z systemem kanalizacji sanitarnej w ulicy Wylotowej.
11 Wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp.".
12 Projekt wymiany sieci wodociągowej od stacji pomp w ul. Piłsudskiego do ul. Walczaka.
13 Projekt przebudowy i modernizacji obieków oczyszczalni ścieków.
14 Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej w rejonie przystanku tramwajowego.
15 Wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Żwirowej i Błotnej".
16 Wykonanie dokumentacji projektowej  "Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich".
17 Wykonanie dokumentacji projektowej "Modernizacja stacji pomp Ursus, Łupowo, Pegaz".
18 Wykonanie dokumentacji projektowej "Wymiana rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego)".
19 Wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.".
20 Wykonanie dokumentacji projektowej  "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej  w Gorzowie Wlkp.".
21 Wykonanie dokumentacji projektowej  "Przebudowa komór na rurociągu magistralnym DN 1000".
22 Wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Brackiej".
23 Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rurociągu wody do płukania SUW Siedlice oraz wymiany rurociągów wody surowej ujęcie wody Siedlice.
24 Wykonanie dokumentacji projektowej "Wymiana  sieci wodociągowej w ul. Slonecznej".
25 Wykonanie dokumentacji projektowej " Budowa  sieci wodociągowej w rejonie ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.".
26 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wawrzyniaka w Gorzowie Wlkp.
27 Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa sieci kanalizcji sanitarnej w ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp.".
28 Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej DN1200 i DN1450 od ul. Metalowców do ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp.
29 Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.".
  Roboty budowlane
30 Przebudowa sieci w ramach inwestycji przebudowy DK 22.
31 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na SUW Siedlice.
32 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp.
33 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp.
34 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza.
35 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza.
36 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej na odcinku od wys. ul. Żwirowej 5k do wys. ul. Kamiennej.
37 Wykonanie otworu sudziennego 21/3, 22/3 i 26/3 i likwidacja otworu studni głębinowej 21/2, 22/2 i 26/2 ujęcie Siedlice.
38 Wykonanie otworu studziennego 4/2 i 6/2 i likwidacja otworu studni głębinowej 4a i 6a ujęcie SUW Centralny.
39 Wymiana rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice.
40 Przebudowa SUW Maszewo.
41 Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.
42 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.
43 Przebudowa rurociągu magistralnego sieci wodociągowej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. 
44 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.
45 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Gorzowie Wlkp.
46 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgrzybkowej w Gliniku, gm. Deszczno.
47 Zagopodarowanie terenu Stacji Pomp Górczyn w zakresie infrastruktury magazynowej - boksy na materiały sypkie związane z produkcją wody i zapewnieniem właściwej dystrybucji wody.
  Inne
48 Nadzory inwestorskie nad zadaniami PWiK 2020.
49 Projekt montażu klimatyzacji w budynku PWiK przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ul. Śląskiej.
50 Zakup aplikacji do importu oraz eksportu danych w formacie GML zgodnego ze strukturą BDOT500 oraz GESUT oraz aplikacji do przeprowadzania przeglądów zasuw, odpowietrzników, zaworów w systemie mobilnym GIS.
51 Dostawa i montaż przenośników ślimakowych.
52 Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Kłodawa.
INWESTYCJE DO REALIZACJI W 2021 r.
PRODUKCJA WODY
1 Projekt robót geologicznych na odwierty otworów zastępczych studni nr 13/3, 19/3, 23/3, 24/3 i likwidację studni nr 13/2, 19/2, 23/2, 24/2 ujęcia wody SUW Siedlice. 
2 Projekt robót geologicznych na odwierty otworów zastępczych studni nr IIIa/4, VI/3 i likwidacji studni nr IIIa/3, IV/2 ujęcia wody SUW Kłodawa.
3 Wykonanie przyłączy energetycznych i wodociągowych do studni nr 4/2, 6/2, na ujęciu wody SUW Centralny oraz montaż obudów studziennych wraz z armaturą i AKPiA.
4 Wykonanie przyłączy energetycznych i wodociągowych do studni nr 21/3, 22/3, 26/3 na ujęciu wody SUW Siedlice oraz wykonanie dla studni nasypów przeciwpowodziowych, dróg dojazdowych, ogrodzeń, obudów studziennych wraz z montażem armatury i AKPiA.
5 Projekt modernizacji Stacji Pomp II stopnia w SUW Siedlice wraz z przebudową układu zasilania i sterowania pomp.
ZAOPATRZENIE W WODĘ
1 Modernizacja przyłączy wodociągowych i przebudowy sieci wynikające z aktualnych potrzeb, zabudowa reduktorów cićnienia i przepływomierzy, wymiana odcinków sieci wodociagowej (przewierty), konfiguracja stanowiska dyspozytorskiego do osbługi systemu PMAC PLUS.
2 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdynskich, Moscickiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymiana rurociągów na terenie SUW Centralny.
3 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Gorzowie Wlkp.
4 Przebudowa sieci wodocciągowej w ul. Dworcowej  i Składowej w Gorzowie Wlkp. 
5 Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.
6 Wymiana sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.
7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wylotowej w m. Os. Poznańskie.
8 Budowa sieci wodociagowej w ul. Topolowej w Janczewie.
9 Budowa sieci wodociagowej w ul. Polnej w Chwalęcicach.
10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej, Zabytkowej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp. 
11 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Wojcieszycach.
12 Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Orzechowej i 8 maja w Gorzowie Wlkp. 
13 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Deszcznie.
14 Projekt budowy sieci wodociągowej w gminie Bogdaniec.
15 Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Metalowców w Gorzowie Wlkp. 
ODBIÓR ŚCIEKÓW
1 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego wraz z remontem istniejącego budynku stacji elektrycznej oraz budynku socjalnego w Centralnej Przepompowni Ścieków.
2 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN400, DN600, DN1200, DN1450 mm w Gorzowie Wlkp.
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wylotowej w m. Os. Poznańskie.
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Janczewie.
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Chwalęcicach.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1 Dostawa i montaż elektrod ultradźwiękowych do dezintegratora.
2 Dostawa i montaż instalacji osuszania biogazu.
NADZORY INWESTORSKIE
1 Nadzory inwestorskie nad zadaniami PWiK.
INNE
1 Analiza zasadności budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków.
2 Monitoring sieci wod-kan.
3 Wykupy i porozumienia.
ZAKUPY
1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2 Dostawa, montaż, konfiguracja zarządzalnego 28 portowego przełącznika sieciowego 10G Ethernet - do serwerowni.
3 Wyposażenie  Laboratorium w  sprzęt specjalistyczny.
4 Pompy zatapialne do ścieków.
5 Panel przenośny VC500 do systemu IPEK.
6 Wąż do czyszczenia kanalizacji  -3 szt.
7 Moduł MAS711 wraz z panelem i jednostką podstawową do pomp Flygt P3 i P4 na CPŚ.
8 Sprzęt BHP dla pracowników (szelki ochronne, linki asekuracyjne, urządzenia samohamowne).
9 Urządzenie do cięcia rur kanalizacyjnych.
10 Przenośny detektor gazu z wbudowaną pompką elektryczną.
11 Zakup pomp poziomych do Stacji Pomp "Górczyn".
12 Wodomierz MK kątowy DN 100 z nakładką NKO  - 4 szt. 
13 Wodomierz MWN prosty DN 100 z nakładką NKO - 2 szt.
14 Pompa dozująca podchloryn sodu  - awaryjna dezynfekcja wody - 2 szt. 
15 Zakup elektronarzędzi ( np. wiertarki, szlifierki kątowej, wkrętarki).
16 Zakup kos spalinowych – 2 szt.
17 Zakup pilarki łańcuchowej – 1 szt.
18 Zakup pompy szlamowej zatapialnej – 1 szt.
19 Montaż 2 szt. przepustnic DN 400 z elektrycznym napędem regulacyjnym w budynku napowietrzania SUW Siedlice.
20 Zakup napędów AUMA do spustów osadu wstępnego.
21 Wiertarko frezarka stołowa.
22 Zakup 5 szt. pomp poziomych do Stacji Pomp „Górczyn”.
23 Zakup elektronarzędzi na potrzeby warsztatów TE.
24 Zakup modułów radiowych.
25 Zakup samochodów elektrycznych typu van dla TO.
26 Zakup samochodu ciężarowego, specjalistycznego do pompowania wody z wykopu.
27 Dostawa procesora obrazu wraz z 4 monitorami do tablicy synoptycznej -  Dyspozytornia SUW Centralny.
ZADANIA REZERWOWE
1 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i ul. Korcza w Gorzowie Wlkp.  
2 Wymiana sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.
3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Gorzowie Wlkp.  
4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Gorzowie Wlkp.
5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp.
6 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej od ul. Chrobrego do ul. Hejmanowskiej i do Teatralnej w Gorzowie Wlkp.
7 Wymiana sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.
8 Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Brackiej w Gorzowie Wlkp.
9 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdynskich, Moscickiego, Baczyńskiego (od SUW Centralny do ul. Marcinkowskiego) oraz wymiana rurociągów na terenie SUW Centralny.
10 Wymiana sieci wodociagowej  w ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.
11 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.
12 Zakup samochodu brygadowego.
13 Koncepcja modernizacji technologii uzdatniania wody na SUW Centralny z zastosowaniem systemu urządzeń zmiękczających wodę.
14 Modernizacja stacji pomp Ursus, Łupowo, Pegaz.
15 Projekt przebudowy rurociągu wody surowej  od studni nr X przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie 
16 Wymiana sieci wodociągowej od stacji pomp w ul. Piłsudskiego do ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.
17 Wyłączenie z eksploatacji kanału odpływowego z piaskowników oraz budowa dwóch odpływowych rurociągów DN 1200 typu HOBAS z opomiarowaniem przepływu.
18 Modernizacja studni zbiorczej przed reaktorami biologicznymi.
19 Budowa sieci wody technologicznej do budynku krat.
20 Dostawa i montaż zbiornika z tworzywa sztucznego wraz z wanną oraz układem dozowania środków chemicznych.
21 Zakup MELEX’a.
22 Zakup samochodu typu furgon dla brygady monterów Wydziału TP.
23 Zakup samochodu typu van dla kadry technicznej - kontrola obiektów Wydziału TP.
24 Samochód osobowy van na potrzeby Sekcji AKPiA.
25 Dostawa dwóch samochodów elektrycznych dla TK i TI.


 

PWiK   BOK