http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

 

 

 


 

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2023 - 2026

 

 

 

Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
2023 2024 2025 2026 RAZEM
lata 2023-2026
[tys. zł]
Budowa sieci wodociągowej. 360,00 0,00 500,00 0,00 860,00
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeskiej, Litewskiej, Węgierskiej, Słowiańskiej,  w Gorzowie Wlkp. na warunkach zawartego porozumienia
2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej - II etap, w Gorzowie Wlkp.
II Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej. 7 914,00 7 220,00 6 200,00 7 600,00 28 934,00
1 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich, w Gorzowie Wlkp.
(porozumienie z Miastem Gorzów Wlkp. oraz realizacja II etapu przebudowy sieci wodociągowej na odcinku SUW Centralny - ul. Marcinkowskiego)
2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej i Składowej, w Gorzowie Wlkp.
3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej - II etap, w Gorzowie Wlkp.
4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek, w Gorzowie Wlkp.
5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej - I etap, w Gorzowie Wlkp.
6 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i Korcza, w Gorzowie Wlkp.
7 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubala, Obrońców Pokoju - II etap, w Gorzowie Wlkp.
8 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego i Walczaka, w Gorzowie Wlkp.
9 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej i Żniwnej, w Gorzowie Wlkp.
10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Brackiej, w Gorzowie Wlkp.
11 Przebudowa komór i zasuw na sieci wodociągowej Ø 1000 w Gorzowie Wlkp.
12 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wawrzyniaka, w Gorzowie Wlkp.
13 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowa i 8 Maja, w Gorzowie Wlkp.
14 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Metalowców, w Gorzowie Wlkp.
15 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zaułek i Młyńskiej, w Gorzowie Wlkp.
16 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Łużyckiej, w Gorzowie Wlkp.
17 Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Bogdaniec (zawarte porozumienie z Gminą Bogdaniec) oraz w ul. Polnej w Łupowie
18 Rozbudowa układu zasilania w wodę w Płomykowie, w gminie Santok (zawarte porozumienie z Gminą Santok)
19 Przebudowa sieci wodociągowej w ul Wspólnej, w Wojcieszycach, w gminie Kłodawa
20 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej, w Osiedlu Poznańskim, w gminie Deszczno
21 Wymiana sieci wodociągowej zawierającej azbest w Gorzowie Wlkp. oraz w gminach
III Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych. 5 000,00 6 100,00 3 250,00 2 300,00 16 650,00
1 Rozbudowa stacji hydroforowej "Łupowo"
2 Rozbudowa stacji hydroforowej "Ursus"
3 Rozbudowa stacji hydroforowej "Pegaz"
4 Modernizacja Stacji Pomp II stopnia w SUW Siedlice wraz z przebudową układu zasilania i sterowania pomp
5 Modernizacja SUW Centralny w zakresie wymiany instalacji
6 Wymiana rurociągu wody do płukania SUW Siedlice oraz wymiana rurociągów wody surowej ujęcia wody Siedlice i Kłodawa
7 Wykonanie odwiertów zastępczych i likwidacja wyeksploatowanych studni
IV Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 800,00 300,00 2 000,00 2 000,00 5 100,00
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzaka - I etap, w Gorzowie Wlkp.
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej - II etap, w Gorzowie Wlkp.
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ariańskiej i Świerkowej w Gorzowie Wlkp.
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czeskiej, Litewskiej, Węgierskiej, Słowiańskiej, w Gorzowie Wlkp. na warunkach zawartego porozumienia
V Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 260,00 550,00 100,00 3 200,00 4 110,00
1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, w Gorzowie Wlkp.
2 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej DN400, DN600, DN1200, DN1450 w okolicy ul. Małyszyńskiej i Rolnej - etap I, w Gorzowie Wlkp. 
3 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN300 w ul. Wodnej, Łazienki, Mostowej, Pionierów i Zaułek, w Gorzowie Wlkp.
4 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek i Młyńskiej, w Gorzowie Wlkp.
VI Budowa i przebudowa obieków i urządzeń związanych z przesyłem i oczyszczaniem ścieków. 2 600,00 2 200,00 5 000,00 1 150,00 10 950,00
1 Modernizacja ukladu kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków
2 Modernizacja urządzeń Oczyszczalni Ścieków w tym min.  pompy, praski, szafy sterowniczo-zasilające 
3 Rozbudowa i modernizacja zaplecza biurowo - technicznego na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków
4 Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie siedziby PWiK i jego dostosowanie do potrzeb służb przedsiębiorstwa
5 Modernizacja układów zasilania w oparciu o OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków, przepompowni PS3 przy ul. Kasprzaka  i Centralnej Przepompowni Ścieków w Gorzowie Wlkp.
VII Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 500,00 400,00 400,00 510,00 1 810,00
1 Rozbudowa posiadanej infrastruktury informatycznej i monitoringu, rozbudowa powiązań międzyobiektowych oraz obiektowanie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury IT do zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrożenie zabezpieczeń sieci IT i OT
VIII Wykupy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynikające z zawartych porozumień/umów. 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 5 500,00
IX Wyposażenie służb technicznych PWiK Sp.z o.o. w sprzęt specjalistyczny. 1 000,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 4 500,00
1 Wyposażenie służb technicznych PWiK Sp.z o.o. w sprzęt specjalistyczny i zakup niezbędnych urządzeń oraz środków transportu i innych
OGÓŁEM:    19 434,00 19 770,00 19 950,00 19 260,00 78 414,00
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI:    19 434,00 19 770,00 19 950,00 19 260,00 78 414,00

 


 

PWiK   BOK