http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

     

 

 

 


 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ogłasza

 

zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017r

 

wprowadza się:

 

1) z dniem 16 stycznia 2018r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2018r. do dnia 15.01.2019r.

 

2) z dniem 07 lutego 2018r.

na obszarze gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 07.02.2018r. do dnia 06.02.2019r.

 

Taryfa – zestawienie cen i stawek.

 

1. Cena za dostarczanie 1m3 wody:

 • gospodarstwa domowe i inni  4,60 zł netto

 •  przemysł                                 4,84 zł netto

2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie 1m3 ścieków:

 • gospodarstwa domowe i inni   6,66 zł netto

 • przemysł                                   6,66 zł netto 

3. Stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za okres rozliczeniowy wynosi:

 

Rodzaj opłaty abonamentowej Odbiorcy wody Stawka opłaty w zł Okres rozliczeniowy 
zgodnie z umową
A I gospodarstwa domowe, mały przemysł i inni odbiorcy 11,89 2 miesiące
A II spółdzielnie mieszkaniowe, ADM-y, wspólnoty mieszkaniowe 7,77 - 3 miesiące,
fakturowanie miesięczne
A III odbiorcy w budynku wielolokalowym 7,89 3 miesiące
A IV gospodarstwa domowe i inni odbiorcy rozliczani wg norm zużycia wody (ryczałt) 8,71 2 miesiące
A V duży przemysł (zużycie wody powyżej 200m3)
9,89 1 miesiąc

 

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

 1. w granicach miasta Gorzowa Wlkp.  66,16 zł netto
 2. na terenie Gmin ościennych              72,06 zł netto

5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg netto

1.

ChZT

2,29

2.

BZT5

5,42

3.

Zawiesina ogólna

5,32

4.

Azot ogólny

21,19

5.

Chlorki

7,53

6.

Ekstrat eterowy

51,41

7.

Detergenty anionowe

226,90

8.

Fosfor ogólny

160,82

9.

Siarczany

11,89

                       

6.  Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

    Jednocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że rozliczenie zużytej wody i odprowadzanych ścieków według cen 2017r. dokonane zostanie w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

     Odbiorcy, którzy dokonają odczytu licznika na dzień 15.01.2018r. (dotyczy Miasta Gorzowa,Gminy Deszczno,Gminy Bogdaniec,Gminy Santok,Gminy Lubiszyn) lub 06.02.2018r. (dotyczy Gminy Kłodawa) i zgłoszą go w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 95 7335 540 (541,542) zostaną rozliczeni wg faktycznych wskazań licznika.

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ogłasza

 

zgodnie z Uchwałą nr XXII/50/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 24 listopada 2016r

 

wprowadza się:

 

1) z dniem 16 stycznia 2017r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2017r. do dnia 15.01.2018r.

 

2) z dniem 07 lutego 2017r.

na obszarze gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 07.02.2017r. do dnia 06.02.2018r.

 

Taryfa – zestawienie cen i stawek.

 

1. Cena za dostarczanie 1m3 wody:

 • gospodarstwa domowe i inni  4,49 zł netto

 •  przemysł                                 4,72 zł netto

2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie 1m3 ścieków:

 • gospodarstwa domowe i inni   6,56 zł netto

 • przemysł                                   6,56 zł netto 

3. Stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za okres rozliczeniowy wynosi:

 

Rodzaj opłaty abonamentowej Odbiorcy wody Stawka opłaty w zł Okres rozliczeniowy 
zgodnie z umową
A I gospodarstwa domowe, mały przemysł i inni odbiorcy 11,46 2 miesiące
A II spółdzielnie mieszkaniowe, ADM-y, wspólnoty mieszkaniowe 7,87 - 3 miesiące,
fakturowanie miesięczne
A III odbiorcy w budynku wielolokalowym 7,46 3 miesiące
A IV gospodarstwa domowe i inni odbiorcy rozliczani wg norm zużycia wody (ryczałt) 7,87 2 miesiące
A V duży przemysł (zużycie wody powyżej 200m3)
9,46 1 miesiąc

 

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

 1. w granicach miasta Gorzowa Wlkp.  65,71 zł netto
 2. na terenie Gmin ościennych              75,21 zł netto

5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg netto

1.

ChZT

1,97

2.

BZT5

4,95

3.

Zawiesina ogólna

4,80

4.

Azot ogólny

19,14

5.

Chlorki

3,98

6.

Ekstrat eterowy

47,85

7.

Detergenty anionowe

211,40

8.

Fosfor ogólny

133,22

9.

Siarczany

6,75

 

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 

PWiK