http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

SPIS OGŁOSZEŃ:


Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy

Stawki i opłaty w PWiK Sp. z o.o. na okres trzech lat.

W dniu 07.06.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę (Decyzja nr  PO.RZT.70.104.2021/D/PH z dnia 13 maja 2021 r.) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy/gmin: Gorzów Wlkp., Deszczno, Santok, Bogdaniec, Lubiszyn i Kłodawa.Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 poz. 2028) zatwierdzona.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 poz. 2028) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 15 czerwca 2021 roku.).


1. Cena 1m3 wody i stawki opłaty abonamentowej.

2. Cena za odprowadzanie 1m3 ścieków i stawki opłaty abonamentowej.

3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie.

 

 

Cena 1m3 wody i stawki opłaty abonamentowej.

 

 

Lp. Wyszczególnienie w okresie

od 15 czerwca
2021 r.
do 14 czerwca 2022 r.
w okresie

od 15 czerwca
2022 r.
do 14 czerwca 2023 r.
w okresie

od 15 czerwca
2023 r.
do 14 czerwca 2024 r.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen
i stawek opłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      netto brutto netto brutto netto brutto
1 G1AI cena wody (zł/m3) 5,04 5,44 5,26 5,68 5,42 5,85
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 11,50 12,42 11,54 12,46 11,56 12,48
2 G1AII cena wody (zł/m3) 5,04 5,44 5,26 5,68 5,42 5,85
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,76 8,38 7,82 8,45 7,88 8,51
3 G1AIII cena wody (zł/m3) 5,04 5,44 5,26 5,68 5,42 5,85
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 5,50 5,94 5,54 5,98 5,56 6,00
4 G1AIV cena wody (zł/m3) 5,04 5,44 5,26 5,68 5,42 5,85
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,27 10,01 9,38 10,13 9,51 10,27
5 G2AI cena wody (zł/m3) 5,08 5,49 5,29 5,71 5,45 5,89
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 11,50 12,42 11,54 12,46 11,56 12,48
6 G2AV cena wody (zł/m3) 5,08 5,49 5,29 5,71 5,45 5,89
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,50 9,18 8,54 9,22 8,56 9,24
7 G3AI cena wody (zł/m3) 5,08 5,49 5,30 5,72 5,46 5,90
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 11,50 12,42 11,54 12,46 11,56 12,48
8 G3AII cena wody (zł/m3) 5,08 5,49 5,30 5,72 5,46 5,90
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,76 8,38 7,82 8,45 7,88 8,51
9 G3AIV cena wody (zł/m3) 5,09 5,50 5,30 5,72 5,47 5,91
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,27 10,01 9,38 10,13 9,51 10,27
10 G3AV cena wody (zł/m3) 5,09 5,50 5,30 5,72 5,46 5,90
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,50 9,18 8,54 9,22 8,56 9,24

 

 

 

Cena za odprowadzanie ścieków i stawki opłaty abonamentowej.

Lp. Wyszczególnienie w okresie

od 15 czerwca
2021 r.
do 14 czerwca 2022 r.
w okresie

od 15 czerwca
2022 r.
do 14 czerwca 2023 r.
w okresie

od 15 czerwca
2023 r.
do 14 czerwca 2024 r.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen
i stawek opłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      netto brutto netto brutto netto brutto
1 G1BI cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,50 10,26 9,54 10,30 9,56 10,32
2 G1BII cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 6,76 7,30 6,82 7,37 6,88 7,43
3 G1BIII cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 5,50 5,94 5,54 5,98 5,56 6,00
4 G1BIV cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,27 7,85 7,38 7,97 7,51 8,11
5 G2BI cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,50 10,26 9,54 10,30 9,56 10,32
6 G2BV cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,50 8,10 7,54 8,14 7,56 8,16
7 G3BI cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,50 10,26 9,54 10,30 9,56 10,32
8 G3BII cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 6,76 7,30 6,82 7,37 6,88 7,43
9 G3BIV cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,27 7,85 7,38 7,97 7,51 8,11
10 G3BV cena ścieków (zł/m3) 7,33 7,92 7,53 8,13 7,73 8,35
 stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,50 8,10 7,54 8,14 7,56 8,11

 

 

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG


Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustalenie różnych opłat abonamentowych dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

 

Wyodrębniono dziesięć grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 1. G1AI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 2. G1AII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 3. G1AIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym,

 4. G1AIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody,

 5. G2AI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 6. G2AV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 7. G3AI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 8. G3AII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 9. G3AIV – inni odbiorcy rozliczani na podstawie norm zużycia wody

 10. G3AV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

 1. G1AI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:

  - właściciele domków jednorodzinnych.

 2. G1AII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze.
  Są to następujący odbiorcy:
  - wspólnoty mieszkaniowe,
  - zarządcy osiedli mieszkaniowych.

   

 3. G1AIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych)  w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 3 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:
  - właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych.

   

 4. G1AIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 5. G2AI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 6. G2AV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

   

 7. G3AI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 8. G3AII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze).

   

 9. G3AIV – inni odbiorcy rozliczani na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 10. G3AV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy obowiązuje dla przemysłu i innych odbiorców, gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.Wyodrębniono dziesięć grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

 

 1. G1BI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 2. G1BII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 3. G1BIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym,

 4. G1BIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody,

 5. G2BI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 6. G2BV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 7. G3BI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 8. G3BII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 9. G3BIV – inni odbiorcy rozliczani na podstawie norm zużycia wody

 10. G3BV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym.Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

 1. G1BI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:

  - właściciele domków jednorodzinnych.

 2. G1BII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze.
  Są to następujący odbiorcy:
  - wspólnoty mieszkaniowe,
  - zarządcy osiedli mieszkaniowych.

   

 3. G1BIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych)  w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 3 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:
  - właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych.

   

 4. G1BIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 5. G2BI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 6. G2BV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

   

 7. G3BI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące (odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 8. G3BII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze).

   

 9. G3BIV – inni odbiorcy rozliczani na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 10. G3AV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, obowiązuje dla przemysłu i innych odbiorców, gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp. Wskażnik Jednostkowa stawka opłaty
w zł/kg netto
1 ChZT 2,27
2 BZT5 5,51
3 Zawiesina ogólna 5,18
4 Azot ogólny 21,33
5 Chlorki 8,93
7 Ekstrat eterowy 51,21
8 Detergenty anionowe 228,88
9 Fosfor ogólny 171,96
10. Siarczany 11,81

 


Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Każdy podmiot ma prawo do reklamacji przyporządkowania do określonej grupy. Wówczas przedstawia w Biurze Obsługi Klientów Spółki dokumenty o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

Ogłoszenie o zmianie taryfy w 2018 r na obszarze MG-6

Od 13.06.2018 przestaje obowiązywać taryfa wprowadzona uchwałą Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r.

 

Zarząd Przedsiębiorsta Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o.  w Gorzowie Wlkp. ogłasza

 1. z dniem 13 czerwca 2018 r na terenie: Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Bogdaniec,Gminy Lubiszyn, Gminy Kłodawy,
  taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat:

 • od 13.06.2018 r. do 12.06.2019 r.

 • od 13.06.2019 r. do 12.06.2020 r.

 • od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r.

 

Taryfa obowiązywać będzie według ustalonych opłat w poszczególnych okresach

zgodnie z poniższymi tabelami:


I.     Cena netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i stawki opłaty abonamentowej:

 

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen  
i stawek opłat

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2018r.

do 12.06.2019r.

taryfa obowiązuje

od 13.06.2019r. 
do 12.06.2020r.

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2020r.

do 12.06.2021r

 

G 1

cena wody

(zł/m3)

4,71

4,87

5,04

 

stawka opłaty

abonamentowej

 

 

 

 

A I

10,33

10,33

10,33

 

A II

6,08

6,08

6,08

 

 A III

4,33

4,33

4,33

 

A IV

8,45

8,45

8,45

 

A V

7,33

7,33

7,33

 

G 2

cena wody

(zł/m3 )

4,92

5,08

5,24

 

stawka opłaty

abonamentowej

 

 

 

 

A I

10,33

10,33

10,33

 

A II

6,08

6,08

6,08

 

 A III

4,33

4,33

4,33

 

A IV

8,45

8,45

8,45

 

A V

7,33

7,33

7,33

 

G 3

cena wody

(zł/m3 )

4,88

5,03

5,20

 

stawka opłaty

abonamentowej

 

 

 

 

A I

10,33

10,33

10,33

 

A II

6,08

6,08

6,08

 

 A III

4,33

4,33

4,33

 

A IV

8,45

8,45

8,45

 

A V

7,33

7,33

7,33

 

* ceny netto - bez podatku VAT


II. Cena netto za zbiorowe odprowadzanie ścieków i stawki opłaty abonamentowej:


taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen

i stawek opłat

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2018r.

do 12.06.2019r.

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2019r.

do 12.06.2020r

taryfa obowiązuje

 

od 13.06.2020r.

do 12.06.2021r

G1

cena ścieków

(zł/m3)

6,64

6,91

7,04

  stawka opłaty
abonamentowej
     

B I

5,33

5,33

5,33

 

B II

3,58

3,58

3,58

 

B III

4,33

4,33

4,33

 

B IV

3,45

3,45

3,45

 

B V

4,83

4,83

4,83

 
G2

  cena ścieków

(zł/m3)

6,75

7,02

7,15

  stawka opłaty
abonamentowej
     
 

B I

5,33

5,33

5,33

 

B II

3,58

3,58

3,58

 

 B III

4,33

4,33

4,33

 

B IV

3,45

3,45

3,45

 

B V

4,83

4,83

4,83

 
 G3

cena ścieków

(zł/m3 )

6,73

6,99

7,12

  stawka opłaty
abonamentowej
     

 

B I

5,33

5,33

5,33

 

B II

3,58

3,58

3,58

 

B III

4,33

4,33

4,33

 

B IV

3,45

3,45

3,45

 

B V

4,83

4,83

4,83


* ceny netto - bez podatku VAT

 1. Wyróżniliśmy następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

  • G1 -gospodarstwa domowe,

  • G2 - przemysł,

  • G3 - inni

 2. Charakterystyka taryfowych grup odbiorców:


G1 - gospodarstwa domowe 
Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych).

Są to następujący odbiorcy:

- właściciele domków jednorodzinnych,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych,

- zarządcy osiedli mieszkaniowych.

 

G2 - przemysł

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności, w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Kwalifikacja do tej grupy następuje na podstawie uzyskanej przez Spółkę wiedzy na temat procesów produkcyjnych odbiorcy.

 

G3 - inni 

Do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie G1 i G2, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy.

Do grupy G3 zaliczamy między innymi:

- handel i usługi,

- stowarzyszenia i fundacje,

- urzędy i instytucje,

- jednostki sfery budżetowej,

- związki zawodowe i wyznaniowe,

- służba zdrowia,

- szkolnictwo,

- zakłady przemysłowe nieujęte w grupie G2,

- inni.

 

4. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody  za okres rozliczeniowy i miejsce rozliczeniowe obejmuje:

 

a)  opłatę abonamentową A I – obowiązuje dla: gospodarstw domowych, małego przemysłu i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

b)  opłatę abonamentową A II – obowiązuje dla: Spółdzielni Mieszkaniowych, ADM, Wspólnot Mieszkaniowych, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące             (odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze,

 

c)   opłatę abonamentową A III – obowiązuje dla: odbiorców w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 3 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące,

 

d)  opłatę abonamentową A IV – obowiązuje dla: gospodarstw domowych i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

e)  opłatę abonamentową A V – obowiązuje dla: przemysłu i innych odbiorców, gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

 

5.Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za odprowadzone ścieki  za okres rozliczeniowy i miejsce rozliczeniowe obejmuje:

 

a)  opłatę abonamentową B I – obowiązuje dla: gospodarstw domowych, małego przemysłu i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące; opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

b)  opłatę abonamentową B II – obowiązuje dla: Spółdzielni Mieszkaniowych, ADM, Wspólnot Mieszkaniowych, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące (fakturą rozliczeniową co trzy miesiące według odczytu oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze,

 

c)  opłatę abonamentową B III – obowiązuje dla: odbiorców w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące; opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące,

 

d)  opłatę abonamentową B IV – obowiązuje dla: gospodarstw domowych i innych odbiorców, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące,

 

e)  opłatę abonamentową B V – obowiązuje dla: przemysłu i innych odbiorców, gdzie ilość odprowadzanych ścieków miesięczne wynosi powyżej 200 m3, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

 

III. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

Lp. Wskażnik Jednostkowa stawka opłaty 
w zł/kg netto
1 ChZT 2,27
2 BZT5 5,51
3 Zawiesina ogólna 5,18
4 Azot ogólny 21,33
5 Chlorki 8,93
7 Ekstrat eterowy 51,21
8 Detergenty anionowe 228,88
9 Fosfor ogólny 171,96
10. Siarczany 11,81

 

Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Jednocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że rozliczenie zużytej wody i odprowadzanych ścieków według obowiązujących cen 2018 r. dokonane zostanie w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

         Odbiorcy, którzy dokonają odczytu licznika na dzień 12.06.2018 r. (dotyczy Miasta Gorzowa, Gminy Deszczno, Gminy Bogdaniec, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn i Gminy Kłodawa) i zgłoszą go w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 95 7335 540 (541,542) zostaną rozliczeni wg faktycznych wskazań licznika.

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ogłasza

 

zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/76/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017r

 

wprowadza się:

 

1) z dniem 16 stycznia 2018r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2018r. do dnia 15.01.2019r.

 

2) z dniem 07 lutego 2018r.

na obszarze gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 07.02.2018r. do dnia 06.02.2019r.

 

Taryfa – zestawienie cen i stawek.

 

1. Cena za dostarczanie 1m3 wody:

 • gospodarstwa domowe i inni  4,60 zł netto

 •  przemysł                                 4,84 zł netto

2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie 1m3 ścieków:

 • gospodarstwa domowe i inni   6,66 zł netto

 • przemysł                                   6,66 zł netto 

3. Stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za okres rozliczeniowy wynosi:

 

Rodzaj opłaty abonamentowej Odbiorcy wody Stawka opłaty w zł Okres rozliczeniowy 
zgodnie z umową
A I gospodarstwa domowe, mały przemysł i inni odbiorcy 11,89 2 miesiące
A II spółdzielnie mieszkaniowe, ADM-y, wspólnoty mieszkaniowe 7,77 - 3 miesiące,
fakturowanie miesięczne
A III odbiorcy w budynku wielolokalowym 7,89 3 miesiące
A IV gospodarstwa domowe i inni odbiorcy rozliczani wg norm zużycia wody (ryczałt) 8,71 2 miesiące
A V duży przemysł (zużycie wody powyżej 200m3)
9,89 1 miesiąc

 

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

 1. w granicach miasta Gorzowa Wlkp.  66,16 zł netto
 2. na terenie Gmin ościennych              72,06 zł netto

5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg netto

1.

ChZT

2,29

2.

BZT5

5,42

3.

Zawiesina ogólna

5,32

4.

Azot ogólny

21,19

5.

Chlorki

7,53

6.

Ekstrat eterowy

51,41

7.

Detergenty anionowe

226,90

8.

Fosfor ogólny

160,82

9.

Siarczany

11,89

                       

6.  Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

    Jednocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że rozliczenie zużytej wody i odprowadzanych ścieków według cen 2017r. dokonane zostanie w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

     Odbiorcy, którzy dokonają odczytu licznika na dzień 15.01.2018r. (dotyczy Miasta Gorzowa,Gminy Deszczno,Gminy Bogdaniec,Gminy Santok,Gminy Lubiszyn) lub 06.02.2018r. (dotyczy Gminy Kłodawa) i zgłoszą go w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 95 7335 540 (541,542) zostaną rozliczeni wg faktycznych wskazań licznika.

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ogłasza

 

zgodnie z Uchwałą nr XXII/50/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 24 listopada 2016r

 

wprowadza się:

 

1) z dniem 16 stycznia 2017r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2017r. do dnia 15.01.2018r.

 

2) z dniem 07 lutego 2017r.

na obszarze gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 07.02.2017r. do dnia 06.02.2018r.

 

Taryfa – zestawienie cen i stawek.

 

1. Cena za dostarczanie 1m3 wody:

 • gospodarstwa domowe i inni  4,49 zł netto

 •  przemysł                                 4,72 zł netto

2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie 1m3 ścieków:

 • gospodarstwa domowe i inni   6,56 zł netto

 • przemysł                                   6,56 zł netto 

3. Stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za okres rozliczeniowy wynosi:

 

Rodzaj opłaty abonamentowej Odbiorcy wody Stawka opłaty w zł Okres rozliczeniowy 
zgodnie z umową
A I gospodarstwa domowe, mały przemysł i inni odbiorcy 11,46 2 miesiące
A II spółdzielnie mieszkaniowe, ADM-y, wspólnoty mieszkaniowe 7,87 - 3 miesiące,
fakturowanie miesięczne
A III odbiorcy w budynku wielolokalowym 7,46 3 miesiące
A IV gospodarstwa domowe i inni odbiorcy rozliczani wg norm zużycia wody (ryczałt) 7,87 2 miesiące
A V duży przemysł (zużycie wody powyżej 200m3)
9,46 1 miesiąc

 

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

 1. w granicach miasta Gorzowa Wlkp.  65,71 zł netto
 2. na terenie Gmin ościennych              75,21 zł netto

5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg netto

1.

ChZT

1,97

2.

BZT5

4,95

3.

Zawiesina ogólna

4,80

4.

Azot ogólny

19,14

5.

Chlorki

3,98

6.

Ekstrat eterowy

47,85

7.

Detergenty anionowe

211,40

8.

Fosfor ogólny

133,22

9.

Siarczany

6,75

 

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 

PWiK