http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

SPIS OGŁOSZEŃ:

 

 

Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy

Stawki i opłaty w PWiK Sp. z o.o. na okres trzech lat.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Informuje, że w dniu 08.05.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę/Decyzja nr PO.RZT.70.114.2022/D/FK z dnia 14 kwietnia 2023 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy/gmin: Gorzów Wlkp., Deszczno, Santok, Bogdaniec, Lubiszyn i Kłodawa.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 poz. 2028) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 16 maja 2023 roku).

 

1. Cena 1m3 wody i stawki opłaty abonamentowej.

2. Cena za odprowadzanie 1m3 ścieków i stawki opłaty abonamentowej.

3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie.

 

 

Cena 1m3 wody i stawki opłaty abonamentowej.

 

 

L.p. Wyszczególnienie w okresie

od 16 maja 2023 r.
do 15 maja 2024 r.
w okresie

od 16 maja 2024 r.
do 15 maja 2025 r.
w okresie

od 16 maja 2025 r.
do 15 maja 2026 r.
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
netto brutto netto brutto netto brutto
1 G1AI cena wody (zł/m3) 6,01 6,49 6,29 6,79 6,54 7,06
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 13,43 14,50 13,61 14,70 13,94 15,06
2 G1AII cena wody (zł/m3) 6,01 6,49 6,29 6,79 6,54 7,06
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,26 8,92 8,47 9,15 8,71 9,41
3 G1AIII cena wody (zł/m3) 6,01 6,49 6,29 6,79 6,54 7,06
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 6,43 6,94 6,61 7,14 6,94 7,50
4 G1AIV cena wody (zł/m3) 6,01 6,49 6,29 6,79 6,54 7,06
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 10,93 11,80 11,20 12,04 11,35 12,26
5 G2AI cena wody (zł/m3) 6,06 6,54 6,34 6,85 6,59 7,12
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 13,43 14,50 13,61 14,70 13,94 15,06
6 G2AV cena wody (zł/m3) 6,06 6,54 6,34 6,85 6,59 7,12
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,93 10,72 10,10 10,92 10,44 11,28
7 G3AI cena wody (zł/m3) 6,06 6,54 6,34 6,85 6,59 7,12
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 13,43 14,50 13,61 14,70 13,94 15,06
8 G3AII cena wody (zł/m3) 6,06 6,54 6,34 6,85 6,59 7,12
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,26 8,92 8,47 9,15 8,71 9,41
9 G3AIV cena wody (zł/m3) 6,06 6,54 6,34 6,85 6,59 7,12
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 10,93 11,80 11,20 12,04 11,35 12,26
10 G3AV cena wody (zł/m3) 6,06 6,54 6,34 6,85 6,59 7,12
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 9,93 10,72 10,10 10,92 10,44 11,28

 

 

Cena za odprowadzanie ścieków i stawki opłaty abonamentowej.

Lp. Wyszczególnienie w okresie

od 16 maja 2023 r. 
do 15 maja 2024 r.
w okresie

od 16 maja 2024 r.
do 15 maja 2025 r
w okresie

od 16 maja 2025 r.
do 15 maja 2026 
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      netto brutto netto brutto netto brutto
1 G1BI cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 11,43 12,34 11,60 12,54 11,94 12,90
2 G1BII cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,26 7,84 7,47 8,07 7,71 8,33
3 G1BIII cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 6,43 6,94 6,61 7,14 6,94 7,50
4 G1BIV cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,93 9,64 9,15 9,88 9,35 10,10
5 G2BI cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 11,43 12,34 11,60 12,54 11,94 12,90
6 G2BV cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,93 9,64 9,11 9,84 9,44 10,20
7 G3BI cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 11,43 12,34 11,60 12,54 11,94 12,90
8 G3BII cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 7,26 7,84 7,47 8,07 7,71 8,33
9 G3BV cena ścieków (zł/m3) 8,57 9,26 8,87 9,58 9,12 9,85
stawka opłaty abonamentowej (zł/na odbiorcę usługi/okres rozliczeniowy) 8,93 9,64 9,11 9,84 9,44 10,20
TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG


Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustalenie różnych opłat abonamentowych dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.


Wyodrębniono dziesięć grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 1. G1AI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 2. G1AII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 3. G1AIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym,

 4. G1AIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody,

 5. G2AI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 6. G2AV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 7. G3AI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 8. G3AII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 9. G3AIV – inni odbiorcy rozliczani na podstawie norm zużycia wody

 10. G3AV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym.


Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

 1. G1AI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:

  - właściciele domków jednorodzinnych.

 2. G1AII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze.
  Są to następujący odbiorcy:
  - wspólnoty mieszkaniowe,
  - zarządcy osiedli mieszkaniowych.

   

 3. G1AIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych)  w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 3 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:
  - właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych.

   

 4. G1AIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 5. G2AI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 6. G2AV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

   

 7. G3AI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 8. G3AII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze).

   

 9. G3AIV – inni odbiorcy rozliczani na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 10. G3AV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2AI i G2AV, również odbiorców pobierających z hydrantów ulicznych wodę do celów gaśniczych i przeciwpożarowych, którzy rozliczani są na podstawie art. 22 Ustawy obowiązuje dla przemysłu i innych odbiorców, gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

Wyodrębniono dziesięć grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

 

 1. G1BI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 2. G1BII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 3. G1BIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym,

 4. G1BIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody,

 5. G2BI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 6. G2BV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 7. G3BI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 8. G3BII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym,

 9. G3BV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

 1. G1BI - gospodarstwa domowe z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:

  - właściciele domków jednorodzinnych.

 2. G1BII - gospodarstwa domowe z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze.
  Są to następujący odbiorcy:
  - wspólnoty mieszkaniowe,
  - zarządcy osiedli mieszkaniowych.

   

 3. G1BIII – gospodarstwa domowe w budynku wielolokalowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych)  w budynku wielolokalowym, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 3 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na trzy miesiące.
  Są to następujący odbiorcy:
  - właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych.

   

 4. G1BIV – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm zużycia wody - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych socjalno-bytowych celów domowych) dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, a rozliczenie następuje na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody ( brak wodomierza, faktura co 2 miesiące);  opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 5. G2BI – przemysł z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące ( odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 6. G2BV- przemysł z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, dla których głównym celem wykorzystywania wody jest produkcja żywności,   w której woda wykorzystywana jest do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi  gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

   

 7. G3BI – inni odbiorcy z 2 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące (odczyt wodomierza i faktura co 2 miesiące); opłata abonamentowa będzie pobierana raz na dwa miesiące.

   

 8. G3BII – inni odbiorcy z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące ( odczyt wodomierza co 3 miesiące wraz z fakturą rozliczeniową oraz dwie faktury prognozowane wystawione w miesiącach poprzedzających miesiąc rozliczeniowy; opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc przy każdej fakturze).

   

 9. G3AV – inni odbiorcy z jedno miesięcznym okresem rozliczeniowym - do tej grupy zalicza się pozostałych odbiorców usług nie ujętych w grupie gospodarstwa domowe i przemysł grupa G2BI i G2BV, obowiązuje dla przemysłu i innych odbiorców, gdzie zużycie miesięczne wynosi powyżej 200 m3 wody, dla których zgodnie z zawartą umową okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc ( odczyt wodomierza i faktura co miesiąc); opłata abonamentowa będzie pobierana co miesiąc.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp. Wskażnik Jednostkowa stawka opłaty
w zł/kg netto
1 ChZT 2,31
2 BZT5 5,10
3 Zawiesina ogólna 5,18
4 Azot ogólny 21,83
5 Chlorki 8,77
6 Ekstrat eterowy 55,83
7 Detergenty anionowe 216,70
8 Fosfor ogólny 206,47
9 Siarczany 11,81

 


Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Każdy podmiot ma prawo do reklamacji przyporządkowania do określonej grupy. Wówczas przedstawia w Biurze Obsługi Klientów Spółki dokumenty o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

 

PWiK