http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

Sieć Wodociągowa

Eksploatacją sieci wodociągowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin ościennych zajmuje się Wydział Sieci Wodociągowej.

Do zadań wydziału należy:

  • eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń istniejących na niej,

  • wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych dotyczących sieci wodociągowej na potrzeby własne i
    zlecone na zewnątrz,

  • usuwanie awarii sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,

  • konserwacja i przeglądy hydrantów przeciw pożarowych,

  • konserwacja i przeglądy zasuw i nawiertek wodociągowych.

 

Długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

z podziałem na miasto Gorzów i gminy ościenne

TERENY

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Gorzów Wielkopolski

369,1

Gmina Santok

  68,9

Gmina Lubiszyn

  29,2

Gmina Kłodawa

  88,7

Gmina Deszczno

159,9

Gmina Bogdaniec

  43,6

RAZEM KILOMETRÓW:

759,4

 

 

 

Eksploatowana sieć wodociągowa służy do przesyłu wody produkowanej przez 5 stacji uzdatniania wody tj.

 

Z Siedlic produkowana woda dostarczana jest do miasta dwoma rurociągami magistralnymi Æ 1000 mm oraz Æ 600 mm. Ponadto woda dostarczana jest do miasta przewodem wodociągowym magistralnym Æ 400 mm oraz Æ 300 mm z SUW Centralny oraz przewodem wodociągowym magistralnym Æ 400 mm z SUW Kłodawa do Stacji Pomp „Górczyn”.

 

Miasto Gorzów Wlkp. i Gminy ościenne zaopatrywane są w wodę poprzez rozdzielczą sieć wodociągową o średnicach rur od Æ 100 do 400 mm.

Sieć wodociągowa na terenie miasta i gmin jest wykonana z rur stalowych, żeliwnych PCV, PE i AC. Przewody wodociągowe z rur stalowych i AC są sukcesywnie wymieniane na rury PE w ramach prac modernizacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych przez PWiK Sp.z o.o. Przyłącza wodociągowe wykonane są głównie z rur stalowych oraz PE

 

 

 

 

  PWiK