http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  DRUKI DO POBRANIA  

 

 

 

            Laboratorium PWiK Sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul.Kostrzyńskiej 158 i wykonuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody. Personel Laboratorium posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych oraz pobieraniu próbek do badań. Kompetencje personelu są systematycznie potwierdzane przez udział Laboratorium w krajowych i międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych.


Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany
system jakości zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim jest uzyskanie 29 grudnia 2009 roku certyfikatu akredytacji AB 1126 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

        

 

 

Zakres akredytacji obejmuje:

  • pobieranie próbek wody,

  • pobieranie próbek ścieków,

  • wykonywanie analiz fizykochemicznych wody,

  • wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków,

  • wykonywanie analiz mikrobilogicznych wody.

 

Zakres działalności Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

 

Laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) posiada zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

 

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. oferuje wykonanie analiz wody i ścieków
na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

 

Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 w:

  • Laboratorium – ul. Kostrzyńska 158,

  • Biurze Obsługi Klienta – ul. Śląska 95,

  • telefonicznie - 95 728 59 66 wew. 41.

 

Termin pobierania próbek przez certyfikowanego próbkobiorcę uzgadniany jest:

  • przy składaniu zlecenia,

  • telefonicznie - 95 728 59 66 wew. 41.

 

W przypadku pobierania próbek przez certyfikowanego próbkobiorcę do ceny analizy należy doliczyć koszt dojazdu do Klienta. Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są  od poniedziału do środy w godzinach od 7:00 do 12:00

 

Cennik usług laboratoryjnych świadczonych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

 

 

I. POBIERANIE PRÓBEK.

 

 

L.p.

POBIERANIE PRÓBEK

CENA NETTO/BRUTTO
ZA POBIERANIE PRÓBKI (zł)

WODA

ŚCIEKI

1.

Pobieranie próbek do analiz fizykochemicznych.

A

68,13/83,78

68,13/83,78

2.

Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.

A

34,07/41,89

-

3.

 

Transport próbek.

 

stawka za 1 motogodzinę *

97,77 zł netto /120,26 zł brutto

plus

stawka za 1km *

1,29 zł netto/1,59 zł brutto

 

 II. WYKONANIE ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ.

 

L.p.

BADANA CECHA

cena netto/brutto 
za wykonanie analizy (zł)

woda

ścieki

osady

1.

azot amonowy metoda  miareczkowa

A

---

102,20/125,77

---

2.

jon amonowy/azot amonowy spektrometryczna

A, Z

68,13/83,78

68,13/83,78

---

3.

azotany/azot azotanowy

A, Z

68,13/83,78

68,13/83,78

---

4.

azotyny/azot azotynowy

A, Z

68,13/83,78

68,13/83,78

---

5.

azot ogólny Kjeldahla

A

---

136,26/167,56

---

6.

azot ogólny z obliczeń

A

---

34,07/41,89

---

7.

Barwa metoda D

A, Z

34,07/41,89

---

---

8.

Barwa metoda C

 

68,13/83,78

---

---

9.

BZT5    metoda bez rozcieńczeń

A

68,13/83,78

68,13/83,78

---

10.

BZT5  metoda z  rozcieńczeniem

A

---

136,26/167,56

---

11.

chlorki

A, Z

68,13/83,78

68,13/83,78

---

12.

chzt – metoda z K2Cr2O7

A

---

136,26/167,56

---

13.

chlor pozostały

NA, Z

34,07/41,89

---

---

14.

dwutlenek chloru

NA

34,07/41,89

---

---

15.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

A

---

136,26/167,56

---

16.

Detergenty

NA

---

68,13/83,78

---

17.

fluorki

A, Z

68,13/83,78

---

---

18.

fosfor ogólny

A

---

136,26/167,56

---

19.

indeks nadmanganianowy

A, Z

68,13/83,78

---

---

20.

indeks objętościowy osadu

NA

---

---

34,07/41,89

21.

mangan

A, Z

68,13/83,78

---

---

22.

magnez

A, Z

34,07/41,89

---

---

23.

mętność

A, Z

34,07/41,89

---

---

24.

odczyn pH

A, Z

34,07/41,89

34,07/41,89

---

25.

przewodność  w 25°C

A, Z

34,07/41,89

---

---

26.

smak

NA, Z

34,07/41,89

---

---

27.

siarczany

A, Z

102,20/125,77

102,20/125,77

---

28.

sucha pozostałość

NA

136,26/167,56

136,26/167,56

---

29.

sucha masa  ogólna

NA

136,26/167,56

---

136,26/167,56

30.

substancje minerale

NA

34,07/41,89

---

34,07/41,89

31.

substancje organiczne

NA

34,07/41,89

---

34,07/41,89

32.

% suchej masy

NA

---

---

68,13/83,78

33.

tlen  rozpuszczony

A

34,07/41,89

---

---

34.

tlen  rozpuszczony

NA

---

34,07/41,89

---

35.

lotne kwasy tłuszczowe

NA

---

---

136,26/167,56

36.

twardość  ogólna w  mg CaCO3/l

A, Z

68,13/83,78

---

---

37.

wapń

A, Z

68,13/83,78

---

---

38.

zapach

NA, Z

13,63/16,76

---

---

39.

zawiesina  ogólna

A

136,26/167,56

136,26/167,56

---

40.

zdolność opadania osadu

NA

---

---

68,13/83,78

41.

zasadowość

NA

34,07/41,89

---

---

42.

żelazo ogólne

A, Z

68,13/83,78

---

---

43.

żelazo dwuwartościowe

NA

68,13/83,78

---

---

44.

temperatura

A

20,44/25,13

20,44/25,13

---

45.

siarczany metoda spektrofotometryczna
probówkowa

A, Z

68,13/83,78

---

---

46.

fluorki metoda spektrofotometryczna
probówkowa

A, Z

68,13/83,78

---

---

47.

ChZT metoda spektrofotometryczna
probówkowa

A

68,13/83,78

68,13/83,78

---

 

III. WYKONANIE ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ WODY.

 

 

L.p.

Oznaczenie

Cena netto/brutto

za wykonanie analizy (zł)

woda

1.

Liczba bakterii grupy coli (metoda filtracji membranowej)

A,Z

136,26/167,56

2.

Liczba Escherichia coli (metoda filtracji membranowej)

A,Z

68,13/83,78

3.

Liczba enterokoków kałowych

A,Z

68,13/83,78

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C

A,Z

68,13/83,78

5.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C

A,Z

68,13/83,78

6.

Liczba bakterii grupy coli (metoda NPL, test Colilert 18)

NA,Z

118,64/145,93**
7.

Liczba Escherichia coli (metoda NPL, test Colilert 18)

NA,Z 118,64/145,93**

 

Oznaczenia:

A   - metoda akredytowana (metodyka oznaczania i zakres stosowania metody określa zakres akredytacji nr AB 1126).
NA - metoda nieakredytowana
Z - parametr zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. do badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
**
- cena zawiera koszty materiałowe

 

Cennik Laboratorium ważny od 01.04.2024r.

Stawka godziny analitycznej wynosi 68,13 zł netto/83,78 zł brutto (zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 4/2024 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.03.2024 r.) 

 

Laboratorium PWiK Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 158
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 95 728 59 66 wew. 41
lub e-mail

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG