http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

     

 

 

 

 

 

INWESTYCJE

ROK 2019

ROK 2018

▪ PLAN WIELOLETNI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PWiK Sp. z o.o. w GORZOWIE WLKP

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU
NAZWA ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY
KONTYNUACJA ZADAŃ Z 2017 r.
1 Wykonanie projektu adaptacji wyłączonego z eksploatacji obiektu unieszkodliwiania osadów na garaże wielostanowiskowe dla maszyn obsługujących węzeł odwadniania osadu wraz z parkingiem i utwardzeniem terenu przed nowym garażem oraz projekt rozbiórki pozostałych obiektów
2 Wykonanie projektu wymiany rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice 
3 Wykonanie projektu wymiany przewodu wodociągowego w ulicy Gwiaździstej
4 Wykonanie projektu wymiany sieci wodociagowej w ul. Drzymały i ul. Strzeleckiej
5 Wykonanie projektu sieci wodociągowej Baczyna - Racław
6 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rurociągu magistralnego i budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp. 
7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w Janczewie - droga wojewódzka nr 158
8 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. 
9 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø160 dł. 290 mb wraz z komorami połączeniowymi w Czechowie
10 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku SUW Maszewo
11 Wykonanie dokumentacji projektowej w Gorzowie Wlkp. (Wylotowa) oraz gminach Deszczno i Santok
12 Projekt na odwierty zastępcze studni nr 21,22,26 SUW Siedlice wraz z opracowaniem oceny środowiskowej
13 Projekt na odwierty zastępcze studni nr 5a i 12 SUW Kłodawa wraz z opracowaniem oceny środowiskowej
14 Projekt na odwierty zastępcze studni nr 12 SUW Centralny wraz z opracowaniem oceny środowiskowej
15 Wykonanie dokumentacji projektowej dla wymiany rurociągów DN600 SUW Siedlice i rurociągu AC SUW Kłodawa
16 Projekt podłaczenia kanalizacji SUW Siedlice z systemem kanalizacji sanitarnej w ulicy Wylotowej
17 Motaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp. 
18 Wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych na odwiert i likwidację studni nr 4 na ujęciu SUW Centralny
19 Projekt robót geologicznych na odwiert i likwidację studni nr 6 na ujęciu SUW Centralny
20 Wymiana sieci wodociągowej DN400 w ul. Sikorskiego (wspólnie z UM)
21 Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w m. Glinik ul. Kolonijna
22 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Małorolnych
23 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Okrzei
24 Projekt wymiany sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju
25 Projekt wymiany i przebudowy przyłączy wodociagowych w ul. Lipowej w Chwalęcicach (od ul. Partyzantów do Gorzowa Wlkp.) oraz sieci kanalizacji tłocznej fi160 mm dł 900 mb w Chwalęcicach (odcinek od PS4 ul Rzeczna do Os. Marzeń w Kłodawie) wraz z przebudową przepompowni ścieków
26 Projekt Wymiany sieci wodociągowej w ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp.
27 Projekt Wymiany sieci w ulicy Okrzei w Gorzowie Wlkp.
28 Projekt wymiany rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego)
29 Projekt zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z m. Wysoka
30 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp.
31 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i Korcza w Gorzowie Wlkp.
32 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy komory regulatora przepływu na rurociągu DN 500 w rejonie ul. Zacisze a Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp.
33 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Krętej w Gorzowie Wlkp.
34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø160 wraz z komorami połączeniowymi w Czechowie
35 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. w ramach dofinansowania ze środków UE 
36 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Wysoka
37 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego
38 Wykonanie projektu rozbudowy istniejącego magazynu osadu
39 Wykupy i porozumienia - kontynuacja zadania w Chwalęcicach

40
GIS
pPRODUKCJA WODY
1 Wykonanie odwiertów zastępczych studni nr 4 i nr 6 na SUW Centralny
2 SUW Siedlice - wymiana rurociagu wody napowietrzonej oraz wody uzdatnionej DN 600 
3 Wymiana rurociągu wody surowej łączącego nitkę nr 2 i 3 na ujęciu SUW Siedlice
4 Projekt modernizacji stacji pomp Ursus, Łupowo, Pegaz
p ZAOPATRZENIE W WODĘ
1 Budowa rurociagu przesyłowego - zasilanie m. Wysoka w gm. Lubiszyn
2 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej
3 Przebudowa sieci w ramach inwestycji przebudowy DK 22
4 Projekt wymiany sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej
5 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego
6 Rozbudowa sieci wodociągowej "Mikołajówka" w gm. Deszczno
7 Modernizacja przyłączy wodociągowych i przebudowy sieci, wynikające z aktualnych potrzeb oraz zabudowa reduktorów cisnienia oraz przepływomierzy 
8 Projekt  dyspozytorni na terenie SUW Centralny
9 Modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy - zakup nakładek na wodomierze
10 Projekt uporządkowania systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej
p ODBIÓR ŚCIEKÓW
1 Budowa rurociągu przesyłowego - odbiór ścieków z m. Wysoka w gm. Lubiszyn
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w ramach dofinansowania ze środków UE 
3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.
4 Przebudowa przepompowni ścieków PS4 ul. Rzeczna w Chwalęcicach
5 Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Berlinga, Bema i Zamenhoffa w Gorzowie Wlkp.
6 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kostrzyńskiej
7 Projekty: modernizacji systemu pompowania ścieków CPŚ oraz rozbudowy kanalizacji w rejonie ul. Granicznej
p OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1 Dostawa i montaż separatora piasku z płuczką i ślimakiem
2 Dostawa i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej (6 kompletów)
p INNE
1 System komunikacji radiowej PWiK
2 Monitoring sieci wod-kan - kontynuacja rozbudowy systemu
3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
4 Wykupy i porozumienia
p ZAKUPY
1 Zakup przecinarki do rur i betonu
2 Dostawa 2 szt. stacji dozujacych środek chemiczny Ferrox
3 Dostawa przenośnego miernika czterogazowego 
4 Dostawa wykrywacza instalacji podziemnych
5 Dostawa urządzenia zadymiającego
6 Zakup pomp głębinowych i tłocznych 
7 Zakup agregatów prądotwórczych dla TE
8 Zakup 2 szt. pompek do dozowania środków dezynfekcyjnych wody na obiekty TP
pZADANIA REZERWOWE
1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciecierzycach w gm. Deszczno (ok.2,4 km) 
2 SUW Kłodawa - wymiana rurociągu wody surowej azesto- cement  ze studni 12
3 Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Lipowej w Chwalęcicach (od ul. Partyzantów do Gorzowa Wlkp.) oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø160 mm dł. 900 mb w Chwalęcicach (odcinek od PS4 ul. Rzeczna do Os. Marzeń w Kłodawie)
4 Dostawa samochodu osobowego na potrzeby dozoru technicznego dla TK
5 Dostawa samochodu brygadowego dla TK 
6 Dostawa samochodu osobowo – towarowego z LPG  z przeznaczeniem transportu agregatów prądotwórczych  dla TE
7 Modernizacja systemu pompowania ścieków CPŚ wraz z przebudową zasilania energetycznego
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej
9 Wykonanie projektu drogowego uwzględniającego charakterystykę ruchu i rodzaj nawierzchni oraz odwodnienie dla placu manewrowego przy budynku administracyjnym i drogi dojazdowej prostopadłej do budynku administracyjnego
10 Wykonanie projektu modernizacji części budowlanej reaktorów biologicznych.
11 Wykonanie projekt modernizacji zagęszczacza grawitacyjnego i instalacji: wód nadosadowych i technologicznych oraz osadu zdezintegrowanego
12 Wykonanie projektu instalacji odkrzemiania oraz osuszania biogazu
13 Wykonanie projektu „strażnika” mocy kogeneratorów
14 Wykonanie rozbudowy istniejącego magazynu osad
15 Dostawa i montaż zbiornika z tworzywa sztucznego wraz z wanną oraz układem dozowania środków chemicznych
16 Rozbiórka nieczynnych obiektów części osadowej wraz z kominem oraz podziemnym zbiornikiem wody
17 Modernizacja nieczynnych obiektów części osadowej
18 Dostawa i montaż tablicy synoptycznej w dyspozytorni części osadowej
19 Dostawa i uruchomienie bezprzewodowej sieci komunikacyjnej (Wi-Fi) z centralną dyspozytornią 
20 TS - Zakup  samochodu osobowego 
21 Wykonanie drogi, placu manewrowego, odwodnienie przy budynku administracyjnym oraz drogi dojazdowej prostopadłej  do budynku administracyjnego
22 Zakup MELEX’a
23 Zakup wiertarko-frezarki stołowej 
24 Zakup kompresora
25 Wykonanie odwiertów zastępczych studni nr IIIa/4, Va/2 i XII/4 oraz likwidacja studni IIIa/3, Va/1 i XII/3 Ujęcie SUW Kłodawa
26 Likwidacja odwiertu studni 21/2, 22/2 i 26/2 oraz wykonanie odwiertu studni 21/3, 22/3 i 26/3 ujęcie Siedlice 
27 Modernizacja SUW Maszewo 
28 Wykonanie kanalizacji SUW Siedlice wraz z przepompownią ścieków  
29 Zakup generatorów ClO2  wraz przepływowym analizatorem do oznaczania CL2 w wodzie uzdatnionej dla SUW Siedlice, Kłodawa i Centralny
30 Wykupy i porozumienia
31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karnin, Osiedle Nad Rozlewiskiem
   
  PWiK